Nu förnyar vi Real Estate Øresund Award – hjälp oss att nominera nästa års vinnare!

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award väcker stort intresse när det premierar de bästa prestationerna under året i samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund. Då är det också viktigt att priset utvecklas. I tider av samverkan förnyar vi därför vårt pris för att bättre uppmärksamma de aktörer som gör skillnad för vår region.

 

Nya klasser och nytt nomineringsförfarande

Nu blir det möjligt för alla aktörer att nominera kandidater till Real Estate Øresund Awards tre klasser. Senast den 15 januari 2016 vill vi ha branschens nomineringar. Därefter går juryn igenom och värderar kandidaterna innan vinnarna utses. Den 3 februari 2016 kommer priserna att delas ut vid Real Estate Øresund som arrangeras i Malmö Börshus.

 

Real Estate Øresund Award tidigare kategorier ersätts av tre nya klasser:

 • Årets Nytänkare
  En aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och det sätt vi generellt tänker. Det kan vara att använda beprövade metoder men att dessa appliceras på ett nytt sätt. Men det kan lika gärna vara att göra något på ett helt nytt sätt. Att på olika sätt agera gränsöverskridande och på det sättet bidra till att tänka nytt och att hitta nya lösningar på gamla kända problem. Det kan också vara en aktör som tar en ledande roll i samarbete mellan branschen/företagen och högskolorna/forskarna. Kort sagt handlar detta om en aktör som har modet att pröva nya vägar!
 • Årets Fastighetsföretagare
  Fastighetsföretagande handlar i mångt och mycket om ett långsiktigt och metodiskt arbete. Den som arbetar med fastigheter och dess förvaltning arbetar ofta tålmodig, i det tysta, och mycket av det långsiktigt värdeskapande arbetet sker med små medel men med stor målmedvetenhet och uthållighet. Med detta pris vill vi premiera en fastighetföretagande som arbetar långsiktigt hållbart, vare sig detta handlar om hållbarhet ur ekonomisk, miljömässigt eller socialt perspektiv. En uthållig aktör som maler på mot långsiktig framgång!
 • FastighetsPartner
  Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt rådge och bistå sin uppdragsgivares i dennes verksamhet. En partner är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som på olika sätt bidragit till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap, kompetens men också ett mod att vara oberoende och att stå kvar när det blåser.
  Med denna utmärkelser vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidrar/bidragit till sin uppdragsgivares framgång och resultat!

 

Bakom Real Estate Øresund Award står:  Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

 

Passa på att nominera de som du anser bör vinna

Maila senast den 15 januari 2016 till:

Peter Palm: peter.palm@mah.se

Ange: Nominerad, kategori och motivering till varför du vill att din kandidat ska få något av priserna.

Real Estate Øresund Awards jury består av: Susanne Rickardsson (vd Fastighetsägarna Syd), Klas Johansson  (Fastighetsdirektör Malmö stad) och Lotta Strömgren Jönsson (YCAP AB, ordförande CFFF)

Stort tack för din hjälp!

 

Läs programmet  Anmäl dig  |