Medlemsintervju: Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Lund

Øresundsinstituttet har mer än 100 medlemmar från Sverige och Danmark. Medlemmarna ingår i ett unikt nätverk av offentliga och privata aktörer från olika branscher. Drygt två tredjedelar av våra medlemmar är från privata näringslivet och i vår medlemskrets finns även universitet, departement, regioner och kommuner. Varje månad kommer vi att presentera en medlem i en kort intervju. Vi börjar med Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Vad betyder Øresundsregionen för dig personligen och för Lund?
– För mig personligen betyder Öresundsregionen mycket. Jag har varit gränspendlare och arbetat i Köpenhamn och har därmed en egen upplevelse av hur gränshinder och inställda tåg påverkar vardagslivet. Att Lund är en del av Öresundsregionen betyder mycket för utvecklingen av staden och platsen Lund. Det är tydligt att Lund inte hade fått den högteknologiska forskningsanläggningen ESS om det inte var för Öresundsbron och närheten till Köpenhamn och Kastrup. Många Lundabor pendlar varje dag över till Köpenhamn för arbete och pendlarna är tåliga men trötta. För just nu är det mycket smolk i bägarna vad gäller gränshinder. Under de senaste fem åren har gränsen med kort varsel stängts vid upprepade tillfällen och vi kan nu se hur snabbt fina ord och styrdokument blir inaktuella när krisen slår till. Jag vill gärna se ett förstärkt Öresundssamarbete men också ett samarbete som håller över tid och står pall för kriser, såväl humanitära- som hälsokriser. Det är glädjande att vi i dagarna har fått besked från regeringen om att gränsen nu öppnas igen men det är långt från Stockholm och de ministrar jag har pratat vittnar om att fokus snarast har legat på den norska gränsen än på den danska.

Vilken betydelse tror du all ny infrastruktur i Lund kommer att få – spårvagn, utbyggnad till fyrspårig järnväg till Malmö och i framtiden fyrspårig järnväg och kanske höghastighetståg först till Hässleholm och längre fram till Stockholm?
– Just infrastrukturen i sig, spåren och rälsen betyder inte så mycket. Men effekterna och möjligheterna de skapar för en tätare region med större robusthet i systemet och utökade pendlingsmöjligheter betyder allt. För att bara ta sträckan mellan Malmö och Lund – varje dag byter Lund och Malmö 20 000 personer som pendlar från Lund till Malmö och tvärtom. Pågatåget är Skånes pendeltåg och effekterna när fler människor hittar ett arbete som passar dem, alltså när matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare blir bra, är stora på ekonomin. På samma sätt är kommande satsning på fler järnvägsspår till Hässleholm viktigt för att knyta samman Skåne och förbättra möjligheterna att pendla snabbt och enkelt inom Skåne. Spårvagnen är en satsning för framtiden. Lund bygger en helt ny stadsdel, Brunnshög, med högt ställda klimat och miljömål där två tredjedelar av alla transporter till och från ska ske med kollektivtrafik, gång eller cykel. På Brunnshög ska 40 000 personer bo och arbeta och högklassig infrastruktur som spårväg är en del i att uppnå detta klimat- och miljömål. Ett annat infrastrukturprojekt som kommer att ha stor påverkan på Lund och resten av vår region är den nya förbindelsen under Fehmarn Bält som förkortar restiden mellan Lund och Hamburg till omkring tre timmar. Till det kommer en ny framtida HH-förbindelse och Öresundsmetro.

Hur beskriver du Lund som forsknings- och näringslivsstad när du får besökare från Danmark?

– Jag brukar beskriva Lund som universitetsstaden där den första konstgjorda njuren utvecklades, här uppfanns Bluetooth, ultraljudsdiagnostiken och Oatly tog fram det enzym från havre som skapade havremjölk. Jag brukar beskriva Lund som staden där medeltiden möter framtiden. Lund har en rik historia men också en rik framtid som en plats för innovationer och utveckling inom life science och materialforskning. Våra senaste högteknologiska forskningsanläggningar Max IV och ESS kommer att bidra till den framtiden med framtagandet av nya innovationer och kunskap som kan bidra till att lösa klimat- och miljökris samtidigt som det finns ett stor mått av entreprenörskap som vuxit fram runt och kring Lunds universitet. Med forskningsbyarna Medicon Village, Ideon och Science Village finns det stora möjligheter att etablera företag i Lund. Vårt näringsliv består delvis av större företag som Axis, Tetra Pak och Alfa Laval men också en rad mindre bolag som startat upp och har börjat sin resa i Lund som Oatly och Hövding. Jag hoppas att med gränsens öppnande kunna ta emot fler danska besökare i Lund.