Intervju med Sara Åhlén Björk: Osäkerhet den största utmaningen för skånska företag under coronakrisen

De skånska företagen har övergripande sett klarat sig ganska bra under coronapandemin, men det finns stora skillnader på och inom de olika branscherna. Den största utmaningen har varit osäkerheten. Det anser Sydsvenska Industri-och Handelskammarens chefsekonom Sara Åhlén Björk. När hon summerar pandemiåret framhäver hon att krisen har påverkat utvecklingen mot ett tudelad samhälle, att det behövs mer kristänk och att en omstart kan gå snabbt, men måste planeras. De största utmaningarna för näringslivet, utöver osäkerheten kring vaccineringen, anser hon är digitalisering och utbyggnad av 5G-nätet, elförsörjningen och att få till fler infrastruktursatsningar i södra Sverige.

För näringslivet har pandemin inneburit en stor osäkerhet. Till en början var det vilka företagsekonomiska konsekvenser som krisen skulle få.
– I början var man osäker på vilket sätt det ville påverka konsumtionen och den internationella handeln, säger Sara Åhlén Björk, chefsekonom på Sydsvenska Handelskammaren.

Sedan kom osäkerheten kring vilken hjälp företagen skulle få i form av stödpaket från staten. När det stod klart har det varit en del osäkerhet kring när och hur länge utbetalningarna skulle göras. En undersökning som Sydsvenska Handelskammaren gjorde bland sina medlemmar i september förra året visade att mer än hälften har tagit emot coronarelaterat stöd så som korttidspermittering och omställningsstöd.

För södra Sverige har det även funnits en osäkerhet kring hur Danmark skulle agera.
– Det påverkar inte bara företagen men även personal som jobbar på företagen. Ska de nu betala skatt i två länder, kommer man till jobbet över huvud taget med gränskontroll och reserestriktioner, framhäver Sara Åhlén Björk.

Undersökningen som Sydsvenska Handelskammaren gjorde bland sina medlemmar visade att 60 procent av företagen hade en lägre omsättning under perioden mars till augusti 2020 jämfört med samma period 2019 medan 16 procent av företagen hade ökad omsättning, 23 procent oförändrad omsättning och få företag såg risk för avveckling. Sydsvenska Handelskammaren har inte följt upp med en ny undersökning, men generellt är bilden att företagen har klarat sig bra när 2020 ska summeras.
– Nu upplever vi att de flesta företagen har en positiv framtidstro. Orderböckerna ser bra ut och det förväntas att konsumtionsviljan återkommer så snart restriktionerna släpper.

Samtidigt finns det nu en osäkerhet kring vaccineringen vilket gör det svårt att beräkna och prognostisera för företagets utveckling.
– Många företag som vi pratat med säger att de beräknar att vara tillbaka i ett normalläge i slutet av 2021, men går inte vaccineringen som planerat så kommer det bli 2022.

(News Øresund – Thea Wiborg)

 

Läs hela intervjun på News Øresund