KLIFO har personal på båda sidorna av Öresund: “Vi lever lokalt, men med internationell förståelse”

Från sitt huvudkontor i Glostrup har konsultföretaget KLIFO vuxit utanför Danmarks gränser under de senaste åren och ger råd till bioteknik- och läkemedelsföretag i och utanför Medicon Valley med bland annat regulatorisk expertis. Många nystartade företag och stora, väletablerade life science-företag med FoU och produktion ger en mångsidig, regional arbetsmarknad, och det stärker kompetensen att anställda kan röra sig flexibelt mellan mindre bioteknikföretag och Big Pharma, säger Alejandra Mørk, vd för KLIFO. Hon konstaterar att det har blivit svårare att tillsätta lediga tjänster, särskilt under det senaste året. Det är viktigt att det finns mer personal inom kvalitetssäkring i framtiden, eftersom det har varit nedprioriterat i utbildningssystemet under många år, anser hon.

 

Läs intervjun på News Øresund