5 oktober i riksdagens andrakammarsal: Nordiskt kultursamarbete i en ny tid: Sverige – Danmark

Möt  Danmarks nya ambassadör i Sverige Kristina Miskowiak Beckvard, Sveriges ambassadör i Danmark Charlotte Wrangberg, Sveriges Televisions vd Hanna Stjärne, socialdemokraternas gruppledare i riksdagens kulturutskott Lawen Redar, Nordisk Kulturfonds direktör Benny Marcel, Det Kongelige Biblioteks head of programming Lise Bach Hansen, skådespelaren Stina Ekblad, sångerskan Lisa Nilsson, danska In Futurums vd och grundare Moussa Mchangama, kulturkommunikationsbyrån HAVE:s grundare och ägare Christian Have, Stockholm Stadsteater/Kulturhusets ordförande Kerstin Brunnberg, Sveriges Radios tidigare Danmarkskorrespondent David Rasmusson, Øresundsinstituttets vd Johan Wessman och Øresundsinstituttets senioranalytiker Anna Palmehag. Alla är talare vid nedanstående seminarium som lyfter kulturens roll i förhållande till det nordiska samarbetet och den demokratiska utvecklingen. Seminariet utgör en fortsättning på de tre analyser om dansk-svenskt kultursamarbete som Øresundsinstituttet utarbetat under de senaste åren.

Nordiskt kultursamarbete i en ny tid: Sverige – Danmark 

Den 5 oktober 2022 
Kl 9.30 – 12.30
Sveriges Riksdags andrakammarsal
Stockholm

Program:

 9.00 Insläpp och kaffe 

09.30 Inledning: Kulturutskottets nya ordförande, Sveriges Riksdag och Danmarks ambassad i Sverige 

Varför behövs kulturpolitiska insatser och värden stärkas i det nordiska samarbetet och mera specifikt i det svensk-danska? Vilka vinster ger detta i en ny tid? Vilka hinder måste undanröjas? Hur kan ett framtida samarbete förtydligas och förstärkas i en ny tid?
Lawen Redar, kulturutskottet Sveriges riksdag
Kristina Miskowiak Beckvard, ambassadör, Danmarks Ambassad i Sverige 

09.45 De svensk-danska kulturarven är en språngbräda och förstärker idén om ett nytt nordiskt genombrott
Stina Ekblad, skådespelare
Lise Bach Hansen, Ordförande utskottet för samarbete mellan Sverige och Danmark & Head of programming, Det Kongelige Bibliotek 

10.10 Fyra budskap och perspektiv kring journalistik, kritik, politik och aktivism igår – idag – imorgon
David Rasmusson, Sveriges Radio
Hanna Stjärne, verkställande direktör SVT
Kerstin Brunnberg, ordförande för Stockholms stadsteater/kulturhuset, fd VD Sveriges Radio, journalist
Moussa Mchangama, grundare och verkställande direktör In Futurum
Moderator: Benny Marcel, vice ordförande utskottet för samarbetet mellan Sverige och Danmark & Direktör Nordisk Kulturfond 

10.40 Paus 

11.00 Varför är konsten och kulturens språk viktigt just nu?
Lisa Nilsson, sångerska
Christian Have, Forfatter og indehaver af HAVE Kommunikation & PR –Skandinaviens største kommunikationsbureau på kulturområdet Festival, Frederiksberg Museerna m.m. 

11.30 Øresundsinstituttets kartläggning och analys över kulturutbyte mellan Sverige och Danmark
Johan Wessman, Vd Øresundsinstituttet
Anna Palmehag, senioranalytiker, Øresundsinstituttet 

11.55 Nordiska kommentarer
Varför är samarbetet mellan Sverige och Danmark viktigt och vad behöver vi utveckla? Hur kan den fri kultur och demokratiska principer värnas genom ökat samarbete?
Charlotte Wrangberg, ambassadör, Sveriges ambassad i Danmark. 

12.15 Avslutande reflektion: Lawen Redar (S) 

12.30 Avslut 

Värd för mötet är Lawen Redar (S), riksdagsledamot (S), socialdemokraternas gruppledare i Riksdagens kulturutskott samt ledamot i  Øresundsinstituttets sounding board för kultur.

Seminariet arrangeras i ett samarbete med:
Øresundsinstituttet
Danmarks ambassad i Sverige
Lise Bach Hansen,
head of programming, Det Kongelige Bibliotek och ordförande i Øresundsinstituttets sounding board för kultur
Benny Marcel
, direktör Nordisk Kulturfond samt ledamot i  Øresundsinstituttets sounding board för kultur

Samtliga medlemmar i Øresundsinstituttets Sounding Board: Ordförande Lise Bach Hansen (Det Kongelige Bibliotek),  Lawen Redar, (Sveriges Riksdag kulturutskottet), Benny Marcel (Nordisk Kulturfond), Mikkel Harder (Udviklingsplatformen for Scenekunst), Pernilla Conde Hellman, (Malmö stad), Katarina Elisabeth Carlsson (Uppåkra), Adam Marko-Nord (CGI), Kitte Wagner (Malmö stadsteater, Det Kongelige Teater) samt Gitte Wille (Region Skåne)

Klicka här för att läsa Øresundsinstituttets analys av kultursamarbetet mellan Danmark och Sverige