Karen Ellemann vill förnya Nordiska Ministerrådet – ”frågorna som ska lösas ska styra hur vi arbetar”

Danska Karen Ellemann är sedan den första januari generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet som hon vill förändra så att det blir sakerna som ska lösas som får styra arbetsprocesserna. Foto: News Øresund

Efter ett halvt år som generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet betonar den tidigare danska Venstrepolitikern Karen Ellemann att rådet ska styras på ett nytt sätt. Behoven och frågorna som ska lösas ska styra agendan, inte byråkratiska regler. Hon berättar att hon rest runt i Norden för att lära känna de samnordiska institutionerna och denna vecka avslutade hon med att besöka den svenska Almedalsveckan i Visby på Gotland. Där deltog hon bland annat i ett rundabordssamtal som arrangerades av det regionala dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen.

– Rundabordssamtalet med Greater Copenhagen blev toppenbra, säger Karen Ellemann till News Øresund.
– Jag vet att det är många som önskar att det bildas ett formellt transportministerråd. Men det är inte så att transportministrarna inte träffas, men det sker mera informellt.

Lång dansk ministerkarriär
Karen Ellemann har varit generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet sedan den 1 januari i år. Innan dess har hon en lång politisk karriär bakom sig inom det liberala danska partiet Venstre där hon haft en rad ministerposter: inrikesminister, socialminister, miljöminister, jämställdhetsminister och i flera omgångar minister för nordiskt samarbete. Dessutom har hon varit medlem av Nordiska Rådet. Under sin tid som Venstrepolitiker kritiserade Karen Ellemann Nordiska Ministerrådet. Nu är hon dess högsta chef.

Läs hela intervjun på News Øresunds hemsida