Intervju med Ulf G. Andersson: Medeon möjliggör mer life science-tillväxt med en ny byggnad – men vissa utmaningar bromsar fortsatt start-ups

Medeon Science Park & Incubator strävar efter att vara en knutpunkt för life science. Inte bara i Malmö, utan i hela Öresundsregionen. Det berättar Ulf G. Andersson, vd för Medeon. Han menar att byråkrati och finansiella regler gör det svårt för småföretag i Skåne att rekrytera från Danmark. I gengäld gläder han sig åt att forskarparken har utvidgats så att de mindre företagen i och utanför Medeon får bättre möjlighet att växa.

Ulf G. Andersson, vd för Medeon, har mycket gott att säga om forskarparkens läge i Malmö. Det korta avståndet till Köpenhamn, Lund, två flygplatser samt en rad sjukhus och universitet gör det attraktivt att vara ett life science-företag i parken, menar han. Läget gör att Medeon ligger centralt till i hela Greater Copenhagen-regionen.

– Vi känner oss mer hemma i Greater Copenhagen och Medicon Valley än i en nationell kontext, säger Ulf G. Andersson, och menar att regionen i ett life science-hänseende fungerar väl.

Sedan 2014 har han lett Medeon, som grundades redan 1985 och därmed är Sverige äldsta renodlade forskarpark för life science-företag. Spännvidden är stor; diagnostik, medtech, pharma och biotech utgör de främsta fokusområdena för parkens omkring 60 företag. Dessutom är en egen inkubator knuten till forskarparken.

Mellan 400 och 500 personer arbetar på området. Tre av dem arbetar full tid för Medeons organisation, men genom ett nätverk av experter anställda på konsultbasis är det totalt sett 20-25 personer som kan vägleda bolagen i frågor om företagande.

Begränsande faktorer
Men detta att interagera i gränsregionen medför också några utmaningar.

ID-kontroller, valutaskillnad och offentliga finansieringsformer som på grund av statliga regler inte får verka gränsöverskridande är faktorer som inte främjar integrationen mellan Danmark och Sverige, säger Ulf G. Andersson.

Dessutom menar han att olika banksystem och skillnader i skatteregler hindrar att fler svenskar och danskar engagerar sig i företag på den andra sidan sundet genom antingen arbete eller styrelseposter. Det är synd, menar han, eftersom konsekvensen bliver ett mindre rekryteringsunderlag, särskilt för småföretag.

– De stora företagen som Novo Nordisk och Lundbeck löser det. De finns på båda sidor. Men för de mindre företagen är det ett tungt arbete att kartlägga danska och svenska kompetenser, säger Ulf G. Andersson.

(News Øresund – Kristoffer Dahl Sørensen)

Läs hela intervjun på News Øresund.