Intervju med Niels Abel Bonde: Novo Nordisk i Malmö önskar mer samarbete med den svenska sjukvården och saknar en större bas för rekrytering

Nordens största läkemedelsbolag Novo Nordisk, som har huvudkontor i Bagsværd utanför Köpenhamn, är aktiva i Malmö på flera sätt. Dels har insulinproducenten placerat sitt svenska kontor i staden, och dels har bolaget fått med sig Malmö stad, Malmö universitet och Region Skåne i det globala partnerskapsprogrammet Cities Changing Diabetes. Novo Nordisk vill gärna ingå fler samarbeten med den svenska sjukvården och hoppas att rekryteringsunderlaget kan förbättras i Sydsverige.

I 2019 blev Malmö en del av partnerskapsprogrammet Cities Changing Diabetes, som idag samlar drygt 35 städer runt om i världen. Städerna har därmed anslutit sig till kampen för att hantera sociala och kulturella faktorer som kan reducera förekomsten av övervikt och typ 2-diabetes i stadsmiljöer.

2014 startade Novo Nordisk nätverket i samarbete med Steno Diabetes Center Copenhagen och University College London på grund av ökningen av diabetes i städerna.

– Vi ska vara en del av lösningen och inte en del av problemet. Därmed ska vi ha en tät dialog med sjukvården om hur vi kan hjälpa Sverige – personer med diabetes i Sverige och sjukvården – med att uppnå en bättre diabetesbehandling, berättar Niels Abel Bonde, Managing Director i Novo Nordisk Scandinavia AB.

Enligt programmet var 437 miljoner människor över hela världen drabbade av diabetes 2017. Siffran beräknas stiga till 736 miljoner människor år 2045 om inte förekomsten av fetma begränsas, och målet är att minska denna med 25 procent.

Samarbetsprojekt så som Cities Changing Diabetes och andra förbättringsprojekt önskar Niels Abel Bonde att Novo Nordisk i Malmö kan ingå flera av framöver.

Han saknar ett samhälleligt initiativ och ansvar för att komma tillrätta med fetma och övervikt i hela Sverige, och så saknar han en större öppenhet från sjukvården om att samarbeta med industin. Novo Nordisk har produkterna, och han upplever att de står starkt i den södra delen av Sverige, men att det fortfarande finns en brist på samarbeten längre norrut i landet där utmaningarna också existerar.

(News Øresund – Kristoffer Dahl Sørensen & Camilla Neve Lieknins)

 

Läs hela intervjun på News Øresund