Fler hittar jobb i Skåne

Arbetslösheten fortsätter minska i Skåne. Foto: News Øresund – Jenny Andersson

I april påbörjade 6 100 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i Skåne ett nytt arbete. Det är 500 fler än samma period förra året. Det skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten fortsätter minska i Skåne. I april var 9,3 procent av arbetskraften i Skåne utan jobb. Det är en halv procentenhet lägre än samma period förra året. Men arbetslösheten i Skåne är fortfarande högre än i övriga Sverige. Sett över hela landet var arbetslösheten i april 7,1 procent.

Det är fortsatt stor skillnad mellan olika skånska kommuner. Arbetslösheten i Lomma var 3,2 procent i april och i Malmö letade 13,8 procent av arbetskraften efter jobb. (News Øresund)

Fakta: Arbetslösheten sjunker i Skåne – särskilt snabbt för ungdomar 18–24 år

I april var 9,3 procent av arbetskraften inskriven på arbetsförmedlingen i Skåne, jämfört med 9,8 procent under samma period förra året.

11,8 procent av ungdomar 18–24 år var inskrivna som arbetslösa i april, jämfört med 13,9 under samma period förra året.

Antalet personer som varit arbetslösa mer än 12 månader stiger. På ett år har antalet ökat från 25 600 till 26 900 personer.

I slutet av april hade 13 100 personer ett arbete med stöd, jämfört med 12 200 för ett år sedan. Av dessa omfattades 9 500 av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Källa: Arbetsförmedlingen