Allt fler nyanlända i arbete i Danmark – kommuner får statsbidrag

Inger Støjberg (Venstre), minister för integration, tycker att integrationen fungerar allt bättre i Danmark. Foto: Press/Venstre

Under 2017 steg antalet nyanlända som har ett arbete med 60 procent i Danmark. Eftersom det danska departementet Udlændinge- og Integrationsministeriet betalar ut 25 000 danska kronor i bidrag för varje nyanländ som hittar ett arbete kommer flera kommuner nu få stora bonusar. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i ett pressmeddelande.

Det ekonomiska stödet är en del av ett integrationsavtal mellan regeringen och kommunerna. Stödet betalas ut för varje nyanländ som hittade ett jobb under 2017 och arbetar minst 190 timmar per kvartal. Sammanlagt kommer Udlændinge- og Integrationsministeriet betala ut lite över 90 miljoner danska kronor.

– Vi har helt ändrat inställning så att flyktingar idag möts med tydliga krav från början. Istället för att vi är allt för överbeskyddande bedöms idag långt fler nyanlända ha möjlighet att arbeta och ska därför snabbast möjligt in på arbetsmarknaden, kommenterar Inger Støjberg (Venstre), minister för integration, i pressmeddelandet.

Antalet sysselsatta nyanlända steg från 5 600 i slutet av 2016 till 9 200 ett år senare. Av de fem kommuner som får mest i bidrag är det endast Köpenhamn som ligger i Öresundsregionen. (News Øresund)

Så mycket får de kommuner som fått flest nyanlända i arbete under 2017

Århus: 142 fler nyanlända i arbete (3,5 miljoner danska kronor)
Odense: 120 fler nyanlända i arbete (3 miljoner danska kronor)
Köpenhamn: 112 fler nyanlända i arbete (2,8 miljoner danska kronor)
Vejle: 107 fler nyanlända i arbete (2,7 miljoner danska kronor)
Aalborg: 106 fler nyanlända i arbete (2,7 miljoner danska kronor)

Källa: Udlændinge- og Integrationsministeriet