Färre passagerare på Köpenhamns flygplats under november

Antalet passagerare på Köpenhamns flygplats minskade i november med 3,4 procent jämfört med samma månad förra året. Foto: News Øresund

Tillväxten i antal passagerare på Köpenhamns flygplats i Kastrup var knappt en procent från januari till november jämfört med samma period förra året. Under november månad minskade passagerarantalet med 3,4 procent. Enligt flygplatsen beror det delvis på Air Berlins konkurs. På Stockholm Arlanda ökade passagerantalet.

Det är antalet inrikespassagerare som minskar mest på Köpenhamns flygplats – med 5,6 procent i januari till november jämfört med samma period förra året. Däremot ökar de interkontinentala passagerarna med 6,2 procent. Samlat sett hade flygplatsen runt 27,2 miljoner passagerare vilket är 0,9 procent fler än under samma period 2016.

På Malmö Airport har det varit runt 1 procent färre passagerare i år jämfört med förra året. Under november ökade antalet med 2 procent jämfört med samma månad i fjol. Arlanda flygplats i Stockholm ökade med 4 procent under november och 8 procent i perioden januari till november. Antalet passagerare i år har hitintills varit runt 24,7 miljoner. Det är främst utrikestrafiken som ökat på Arlanda, medan den minskade i Malmö.

Att Köpenhamns flygplats upplever en tillbakagång i passagerantalet kan delvis förklaras av Air Berlins konkurs, enligt flygplatschefen Thomas Woldbye, som bedömer att halva nedgången i november beror på färre passagerare på rutten till Berlin. Dessutom var det färre transferpassagerare, det vill säga resande som byter flyg i Köpenhamn. (News Øresund)

 

Passagerare med flyg 2017 (tillväxt jämfört med samma period 2016)

Köpenhamns Flygplats i Kastrup
November  2 101 277 (- 3,4%)
Jan-nov      27 198 350 (+ 0,9%)

Malmö Airport
November  287 235 ( +2,0%)
Jan-nov    2 022 777 (-1,0%)

Arlanda
November 2 047 867 (+4%)
Jan-nov     24 730 228 (+8%)

Källa: Københavns Lufthavne och Swedavia