FAKTA: Från kris till ”mild högkonjunktur”

KONJUNKTUR. Förväntningarna på konjunkturutvecklingen de närmaste åren stiger i både Danmark och Sverige visar Øresundsinstituttets sammanställning av de senaste konjunkturprognoserna. Danmarks Nationalbank beskriver läget som att vi är på väg mot en mild högkonjunktur och varnar för problem med flaskhalsar inom industrin och byggsektorn och menar att regeringen bör vara klar att strama åt finanspolitiken. I Sverige fortsätter Riksbanken med sin expansiva finanspolitik med en prognos om att reporäntan ligger kvar på noll procent till tredje kvartalet 2024. 

”Det är tid att anpassa det extraordinära finanspolitiska stödet till ekonomin och regeringen bör vara klar att strama åt finanspolitiken mer än planerat, då ekonomin är på väg mot en mild högkonjunktur”, skriver Danmarks Nationalbanks direktör Lars Rohde i en kommentar till bankens nya konjunkturprognos den 23 juni.

Några dagar senare rapporterar Danmarks statistik om det största fallet i arbetslösheten sedan statistiken påbörjades 2007. Mellan april och maj i år minskade antalet arbetslösa i Danmark med 13 900 till 115 300, motsvarande en arbetslöshet på 4,0 procent och i juni var arbetslösheten 3,8 procent. Det är 0,3 procentenheter lägre än i mars 2020 då coronapandemin bröt ut.

I juni sjönk dock den danska industrins produktion med 4,3 procent, jämfört med föregående månad. Framför allt var det inom medicin- och maskinindustrin som produktiviteten sjunkit.

Även i Sverige fortsätter den ekonomiska återhämtningen och i likhet med Danmark stiger bostadspriserna, även om sommaren som vanligt inneburit en något svalare bostadsmarknad. Sveriges Riksbank planerar för en fortsatt expansiv penningpolitik för att bidra till ett stärka konjunkturen och för att varaktigt nå det svenska inflationsmålet på 2 procent. I ett pressmeddelande den 1 juni meddelar Sveriges Riksbank att den svenska styrräntan, reporäntan, väntas ligga kvar på noll procent ända fram till tredje kvartalet 2024.

”Tillverkningsindustrin återhämtade snabbt större delen av förra årets kraftiga fall. Men den ekonomiska aktiviteten hålls tillbaka eftersom vissa delar av hushållens konsumtion fortfarande begränsas av restriktioner. När dessa väl dras tillbaka tar konsumtionen fart, och det bidrar till att svensk ekonomi växer ovanligt snabbt en tid. Läget på arbetsmarknaden är fortfarande svagare än normalt, även om det har förbättrats de senaste månaderna”, skriver Riksbanken i en kommentar.

Den totala barometerindikatorn, som ges ut av Konjunkturinstitutet och visar läget i den svenska ekonomin, var dock fortfarande på en historiskt hög nivå i juli för tredje månaden i rad. Framförallt är det industrin som förklarar det starka läget.

Arbetslösheten i Skåne var i juni 9,9 procent, vilket enbart är 0,1 procentenheter högre än i mars 2020. I Sverige totalt var arbetslösheten i juni 0,3 procentenheter högre än innan pandemin bröt ut på allvar.

I Skåne har konjunkturen utvecklats bättre än i de övriga storstadsregionerna Västra Götaland och Stockholm, visade Øresundsinstituttet i analysen ”Skånsk konjunktur” som utarbetas på uppdrag av Sparbanken Skåne och där senaste analysen publicerades i slutet av maj. Även om arbetslösheten i Skåne då var något högre än innan coronapandemin så hade sysselsättningen ökat under coronaåret 2020 och flera branscher ökat sin omsättning. Klicka här för att läsa analysen ”Skånsk konjunktur”.