FAKTA: Konjunktur

KONJUNKTUR. Efter en omskakande vår har det ekonomiska läget i Öresundsregionen stabiliserats något under sommar- och höstmånaderna. Arbetslösheten har inte ökat i varken Skåne, Region Sjælland eller Region Hovedstaden sedan i juli, och under den tidiga hösten skrevs de nationella BNP-prognoserna upp i både Sverige och Danmark. Prognoserna präglas dock av en viss osäkerhet, vilket delvis beror på att smittspridningen av coronaviruset återigen ökat under oktober och november.

Arbetslösheten i Danmark steg snabbt under coronapandemins inledande skede i april och maj, när det danska samhället var nerstängt. I takt med att samhället gradvis öppnade upp har arbetslösheten sjunkit tillbaka till mer normala nivåer, även om den konjunkturavmattning som inleddes förra hösten bidragit till en högre arbetslöshet än under högkonjunkturen. Arbetslösheten totalt sett i Danmark var 4,5 procent i september 2020, vilket visserligen är en procentenhet högre än i september 2019, men 0,7 procentenheter lägre än i maj 2020.

Region Hovedstaden har drabbats hårdare än Region Sjælland av coronakrisen. I Region Hovedstaden var arbetslösheten 4,9 procent i september 2020, 1,3 procentenheter högre än i september 2019, men 0,5 procentenheter lägre än i maj 2020. Arbetslösheten i Region Sjælland var 4,0 procent i september 2020, endast 0,8 procentenheter högre än i september 2019, och hela 0,9 procentenheter lägre än i maj 2020.

Även i Skåne har arbetslösheten stigit under coronapandemin. Arbetslösheten var 10,9 procent i oktober 2020, 1,5 procentenheter högre än i oktober 2019. Arbetslösheten i Skåne nådde en topp i juli, då den var hela 11,5 procent, men precis som i Danmark har nivån sjunkit något sedan dess.

BNP i såväl Danmark som Sverige väntas minska med omkring 3,5–4,5 procent under 2020, enligt flera olika prognosinstitut. I de prognoser som publicerades under våren spåddes ännu större BNP-tapp, men efter att smittspridningen av coronaviruset stabiliserades under sommaren ökade optimismen och prognoserna skrevs upp. Under oktober och november har smittspridningen återigen ökat i Sverige och Danmark, vilket lett till en stigande osäkerhet.

Under 2021 väntas BNP stiga i både Sverige och Danmark, även om coronapandemin gör prognoserna osäkra. Det väntas dock dröja till 2022 innan BNP är tillbaka på samma nivå som före coronakrisen i både Sverige och Danmark.

Storstadsområdena i västra Skåne har drabbats hårdare än de norra och östra delarna av Skåne. Det visar den senaste upplagan av Skånsk konjunktur, som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne. Arbetslösheten har ökat mest i Skånes västra delar, och turismen har minskat mer i väst än i norra och östra Skåne. Det registrerades 31,5 procent färre gästnätter i Skåne under januari-augusti 2020, jämfört med samma period 2019. I Malmö minskade antalet gästnätter med 48 procent, och i Lund och Helsingborg minskade turismen med 42 respektive 36 procent. I Kristianstad, Höör och Ystad var motsvarande minskning endast 13, 12 och 7 procent under perioden.

Läs mer i höstens upplaga av Skånsk konjunktur här