News Øresunds veckobrev v. 35

Klicka här för att läsa det svenska veckobrevet v. 35

Klicka här för att läsa det danska veckobrevet v. 35


Huvudrubriker:

En dansk-svensk task force ska titta på gränsproblematiken – ministrar vill se gemensam handlingsplan och säkra transittrafiken

Bättre koordinering mellan ländernas krishantering, säkra transittrafiken från Sverige till Köpenhamns flygplats och från Danmark till Bornholm, samt ett löfte om att se över förutsättningarna för den gemensamma arbetsmarknaden, inklusive Öresundsavtalet. Det är några av de punkter som blev resultatet av Greater Copenhagens ministermöte på onsdagen. Dialogen ska följas upp på ett nytt möte om sex månader.


Mer fokus på att upprätta tilliten för den gemensamma arbetsmarknaden över Öresund


Øresundsbron erbjuder fria resor för att omstarta regionen


Bristen på arbetskraft ökar i Danmark – minister kallar in till möte med arbetsmarknaden


Teckna en gratis prenumeration på News Øresunds svenska veckobrev

Teckna en gratis prenumeration på News Øresunds danska veckobrev


News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som rapporterar om den gränsregionala utvecklingen i Öresundsregionen samt om Danmark för svenska läsare och om Sverige för danska läsare. News Øresund startade 2012 som ett Interregprojekt mellan Øresundsinstituttet, Lunds universitet och Roskilde universitet med finansiering från EU och regionala aktörer. Sedan 2015 ingår News Øresund i Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av ett drygt 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.