E-handelsföretaget Boozt vill att regionen blir ett ”The Bay-area”

E-handelsföretaget Boozt har med huvudkontor i Hyllie och varulager i Ängelholm goda möjligheter att verka som ett Öresundsbolag. Företaget har dessutom en till stora delar dansk företagsledning samtidigt som nästan var fjärde medarbetare bor i Danmark. I Malmö tävlar företaget om samma talanger inom tech-branschen, som till exempel Ikea och techbolagen. Att upprätthålla utbildningskvaliteten på Lunds och Malmö universitet är viktigt för att underlätta Boozts fortsatta expandering, menar vd:n Hermann Haraldsson.

Hermann Haraldsson är isländsk vd på e-handels-företaget Boozt i Hyllie och han är en av många anställda som pendlar till jobbet från Danmark. Företaget startades 2007 i Malmö med danskt kapital. Med en i huvudsak dansk företagsledning, två danska företag som största aktieägare, huvudkontor i Malmö och börsnoterat i Stockholm kan Boozt uppfattas både som ett danskt och ett svenskt företag. Men i första hand ser Boozt sig som ett Öre-sundsbolag och på frågan hur Malmö kan utvecklas som näringslivsstad så väljer Hermann Haraldsson att se det ur ett regionalt perspektiv.

– Jag tycker, snarare än att utveckla Malmö som näringslivsstad, att det handlar om att säkra att regionen blir integrerad. Man borde vara mer angelägen att bygga samman regionen. Det görs inte tillräckligt för att säkra kommunikationen och transporterna, säger han, men förklarar att tack vare läget i Hyllie är det lätt för den danska personalen på Boozt att ta sig till jobbet.

(News Øresund – Erik Ottosson)

Läs artikeln på News Øresund