Svenska för kulturchefer – danskar i Malmö söker språkets poesi

Under våren har tio danska kulturchefer och kulturarbetare i Malmö gått en gemensam kurs för att bli bättre på svenska. Målet är att finna poesin i språket – och att utbyta erfarenheter om hur det egentligen är att arbeta i Sverige.

Innanför dörrarna till Teaterhögskolan i Malmö sitter sju av tio personer som nyligen avslutat den sista av sex svensklektioner tillsammans. Samtliga är kvinnor, samtliga är danskar och samtliga arbetar inom kultursektorn i Malmö eller Skåne – de flesta som chefer.

Här sitter Malmö Stadsteaters teaterchef, vd:n och konserthuschefen samt publikutvecklingschefen för Malmö Live Konserthus, Region Skånes kulturchef, Form/Design Centers vd, Malmö Konstmuseums kurator, och dagens värd: rektorn för Teaterhögskolan. Konsthögskolans prefekt har redan hunnit gå, medan Malmö Konstmuseums chef och Region Skånes kultur- och hälsostrateg inte kunde vara med på dagens lektion.

Svenskkursen, som de själva tagit initiativet till, är inte de tios första kontakt. Sedan tidigare har de en Facebookgrupp för danska chefer i Malmö.

– Vi har setts sedan 2019, berättar Ditte Maria Bjerg, rektor för Teaterhögskolan.

– När jag var ny var jag väldigt glad över att kunna prata med någon annan om hur det är att vara dansk chef i Malmö, vilka kulturskillnader finns det. Jag fick bra tips och råd, till exempel om att prata långsammare, fortsätter Maria Frej, vd och konserthuschef för Malmö Live Konserthus.

(News Øresund – Anna Palmehag)

Läs reportaget här