Danska storkonflikten avblåst – avtal för statsanställda blev klart lördag kväll

Risken för en dansk storstrejk är över. På lördagkvällen blev det sista kollektivavtalet klart och det innebär att de 750 000 offentligt anställda i Danmark i genomsnitt för lönerna höjda med 8,1 procent undet tre år. Foto: News Øresund

Det blir ingen storstrejk och lockout i Danmark och det innebär även att tågpendlarna över Öresund kan andas ut. Efter 34 timmars förhandlingar landades på lördagskvällen ett nytt avtal för de statsanställda och därmed har merparten av de 750 000 offentligt anställda fått nya kollektivavtal som innebär en genomsnittlig löneökning på 8,1 procent undet tre år. Men lärarna fick inte sina arbetstider reglerande i det nya avtalet.

Ännu återstår att de nya avtalen ska godkännas av fackföreningarnas medlemmar. Därför kan det ännu inte helt uteslutas att det kan uppstå en konflikt. Men arbetsmarknadsforskaren Henning Jørgensen från Aalborg Universitet uppger till Danmarks Radio att risken för en storkonflikt är över. En känslig omröstning gäller lärarnas nya kollektivavtal. Bland lärarna har det hörts ett visst missnöje eftersom förhandlingarna inte slutade med ett nytt arbetstidsavtal utan med en kommission som ska utreda frågan fram till nästa avtalsförhandling. Sedan avtalsförhandlingen 2013 slutade med lockout och ett regeringsingripande regleras de danska lärarnas arbetstider av Lag 409, inte av ett kollektivavtal.

Avtalsförhandlingarna för de omkring 750 000 offentliganställda i Danmark har varit utdragna. I slutet av februari bröt förhandlingarna samman och i början av mars varslade fackföreningarna för de kommunalt, regionalt och statligt anställda om att ca 100 000 medlemmar skulle tas ut i strejk. Arbetsgivarna kontrade med att varsla om lockout av 440 000 offentliganställda. Det skulle ha inneburit att stora delar av Danmark hade stannat av och att även tågtrafiken över Öresund hade stoppats.

Förhandlingarna har varit extra svåra när det gällt löneökningarna storlek, rätten till fri lunchrast samt om lärarnas arbetstid ska regleras av kollektivavtalet istället för lag.

Medlingarna inleddes av den danska Forligsinstitutionen och forligsmanden Mette Christiansen utnyttjande sin möjlighet att i två omgångar skjuta fram konfliktvarslen för att ge tid för förhandlingar. Efter många och långa förhandlingar lyckades parterna nå en överenskommelse innan deadline den 1 maj.

Första genombrottet kom natten till onsdag 25 april när LO kom överens med regionerna om ett nytt avtal. Överenskommelsen fick kritik inom fackföreningsrörelsen och LO anklagades för att ha övergett en överenskommelse om att fackföreningarna förhandlade tillsammans, den så kallade musketörseden.

Strax före lunch fredag 27 april fick de omkring 500 000 kommunalanställda ett nytt kollektivavtal följt av de övriga regionalanställda och nu på lördagskvällen de statsanställda. (News Øresund)

Avtalen i korthet enligt Politiken:

Statsanställda

 • Löneökningar på i genomsnitt 8,1 procent under tre år inklusive olika fördelningssatsningar. De största vinnarna är lärlingar inom det statliga området som enligt Fagbladet 3F får lärlingslönerna höjda med i genomsnitt 2 000 danska kronor i månaden.
 • Privatlønsværnet som reglerar de offentliganställdas löneutveckling i förhållande till de privatanställdas tas bort och ersätts av symmetrisk reguleringsordning som ska säkra att löneutvecklingen för offentligt och privat anställda någorlunda följs år.
 • Den fria lunchpausen skrivs in i kollektivavtalet.

Regionanställda

 • Löneökningar på i genomsnitt 8,1 procent under tre år, varav 6,1 procent går till egentliga löneökningar och resten fördelar sig på satsningar på likalöner och lågavlönade.
 • Privatlønsværnet som reglerar de offentliganställdas löneutveckling i förhållande till de privatanställdas tas bort och ersätts av symmetrisk reguleringsordning som ska säkra att löneutvecklingen för offentligt och privat anställda någorlunda följs år.
 • En rekryteringspott på 500 miljoner kronor avsedd för social- och vårdpersonal.
 • Den fria lunchpausen har skrivits in i Akademikernas avtal medan tjänstemännen i FTF och LO-grupperna nöjt sig med en försäkran från arbetsgivarna om att de inte kommer att ta bort de fria lunchpauserna.
 • Ett nytt semesteravtal samt regler om en rad olika ledigheter.

Kommunanställda

 • Löneökningar på i genomsnitt 8,1 procent under tre år, varav 6,1 procent går till egentliga löneökningar och resten fördelar sig på en rad satsningar.
 • Privatlønsværnet som reglerar de offentliganställdas löneutveckling i förhållande till de privatanställdas tas bort och ersätts av symmetrisk reguleringsordning som ska säkra att löneutvecklingen för offentligt och privat anställda någorlunda följs år.
 • Den fria lunchpausen har skrivits in i Akademikernas avtal medan tjänstemännen i FTF och LO-grupperna nöjt sig med en försäkran från arbetsgivarna om att de inte kommer att ta bort de fria lunchpauserna.
 • Lärarna har inte fått ett nytt arbetstidsavtal. Istället tillsätter parterna en kommission som fram till 2021 ska utreda möjligheterna att ersätta Lag 409, som infördes efter lockouten 2013, med ett nytt avtal.