Konferens 23 oktober: Øresund 2040 – framtidens rörelser


 

 

 

 

 

 

NB! Konferencen flyttes til ny dato 23. oktober, grundt coronapandemien. Programmet vil blive opdateret løbende. 

 

Den 1 juli 2020 fyller Öresundsbron 20 år. Københavns Universitet, Lunds universitet och Øresundsinstituttet arrangerar tillsammans en konferens den 23 april i Köpenhamn där detta är utgångspunkten för att undersöka hur de kommande 20 åren kan se ut i vår dansk-svenska gränsregion.

Vilken är framtidens Öresundsregion?

Öresundsregionen är ingen beständig, juridiskt definierad region, utan blir till det som vi väljer. Det gäller bland annat det dansk-svenska politiska samarbetet som först hette Öresundskommitteen och som 2016 döptes om till Greater Copenhagen Committee och där geografin sedan 2019 är utvidgad till att även omfatta Halland.

Frågan är vilka visioner som finns av den framtida Öresundsregionen, och hur dessa visioner kan komma att förverkligas? På konferensens förmiddag samlar vi oss kring ”Rörelse och gränser”. Forskare och verksamhetsledare från Sverige och Danmark kommer att presentera och diskutera frågor om nation, kultur, migration och politik. På eftermiddagen kommer konferensen att fokusera på ”Udvikling og byplanlægning”, där forskare, politiker och praktiker presenterar och diskuterar framtidens region utifrån frågeställningar om urbanisering, utveckling, klimat och rörlighet.

NÄR: kl. 09.00-16.00 torsdag den 23 april 2020

VAR: Lokal 23.0.50 (Bygning 23), Københavns Universitet, Karen Blixens Plads 8, 2300 København S

DELTAGANDE: Konferensen är kostnadsfri. Arrangörerna bjuder på lunch och fika. Salen är anpassad för rullstolsanvändare. Har du några frågor om konferensen är du välkommen att skriva till mia.krokstade@cors.lu.se

ANMÄLAN: Klicka här för anmälan. Anmälan stänger när alla platser är fyllda, eller den 14 april 2020.

Konferensen är ett samarbete mellan Centrum för Öresundsstudier (Lunds universitet), Øresundsinstituttet och Saxo-Instituttet (Københavns Universitet)


Program


08.30 REGISTRERING OG KAFF
E

09.00 Velkommen
Trine Grönlund, moderator

09.10 Øresundsregionen – historik og fremtid
Johan Wessman, adm. direktør Øresundsinstituttet

09.30 Att skapa en transnationell region – om möjligheter och svårigheter
Orvar Löfgren, professor emeritus, avd. för etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet

10.00 Entreprenörskap i en gränsregion
Karsten Deppert, entreprenör och medgrundare av bl.a. Mindpark och Camp Ven

10.20 KAFFEPAUSE

10.40 Kulturpolitik över sundet 
Emma Kronqvist, mediekonsult, tidigare tv-chef Danmarks Radio
Dorte Bo Bojesen, adm. direktør Form/Design Center
Gitte Grønfeld Wille, kulturchef Region Skåne 

11.15 Da grænsen kom til Øresund. Frivilliges refleksioner efter flygtningeankomsterne 2015
Marie Sandberg, lektor i etnologi, centerleder ved Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) Københavns Universitet
Nina Grønlykke Mollerup, postdoc ved Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) Københavns Universitet

11.40 Broen og nationalstaterne 
Ulf Hedetoft, professor, dr.phil. Leder af Centre for the Study of Nationalism Københavns Universitet

12.00 FROKOST

13.00 Samtal om framtidens universitetssamarbete
Hanne Leth Andersen, rektor Roskilde Universitet
Sylvia Schwaag Serger, prorektor Lunds universitet

13.35 ESS, framtid och stadsbyggnad
Mattias Kärrholm, professor vid institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola
Gunnar Sandin, studierektor för forskarutbildning, avd. för arkitektur, Lunds Tekniska Högskola
Sandra Kopljar, biträdande universitetslektor vid institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola

14.00 Life science-klustret och betydelsen av Greater Copenhagens universitetsforskning i Østdanmark och Skåne
Lene Oddershede, head of nat-tech, professor, Novo Nordisk Fonden

14.25 Medias bild av Greater Copenhagen-regionen – nationelltoch internationellt
Mads Kæmsgaard Eberholst, cand.comm, studielektor Institut for kommunikation og humanistisk videnskab, studielektor journalism and democracy Center for Nyheds-forskning, Roskilde Universitet. Bestyrelsesledamot TV2Lorry

14.45 KAFFEPAUSE

15.00 Samtal om att utveckla politiska broar
Frank Jensen (S), overborgmester Københavns Kommune
Andreas Schönström (S), kommunalråd och ordförande tekniska nämnden Malmö stad

15.35 Q & A  

15.55 Vägen framåt
Johanna Rivano Eckerdal, föreståndare Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet, docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap
Thea Wiborg, administrativ chef och senioranalytiker Øresundsinstituttet

16.10 Mingle