Beslut i vår kan öppna upp för privat finansiering av en HH-förbindelse

I dag trafikeras sträckan Helsingborg och Helsingör av färjor. I vår beslutar den svenska regeringen om det kan bli aktuellt för privata företag att vara med och bygga en eventuell framtida fast förbindelse mellan städerna. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Under våren tas beslut som kan avgöra om det blir aktuellt med andra finansieringskällor än statliga anslag för att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Då ska regeringen besluta om den nationella planen för infrastrukturinvesteringar samt om uppdragsbeskrivningen för den gemensamma statliga utredningen om en HH-förbindelse. Skanska har sedan länge anmält sitt intresse för att bygga förbindelsen och beräknar byggtiden för en väg- och en tågtunnel till sex år. 

I vår ska den svenska regeringen fatta beslut om nationell plan för infrastrukturinvesteringar till år 2029. Dessutom ska uppdragsbeskrivningen beslutas för den dansk-svenska gemensamma utredningen om en HH-förbindelse som initierats av Sverigeförhandlingen.

– Den nationella planen och Sverigeförhandlingen har aktualiserat diskussionen om alternativa finansieringskällor. Alternativa lösningar är nyckeln till ett snabbare och tidigare färdigställande, säger Alexander Kielland, kommersiell chef på Skanska, till News Øresund.

I förslaget till nationell plan som lades fram av Trafikverket i början av hösten har det bland annat öppnats upp för alternativt genomförande när det gäller vägprojektet Tvärförbindelse Södertörn som planeras söder om Stockholm.

– Den statusen ser vi gärna att HH också får. Jag tror att det kommer att pågå en del politisk påverkan för att få till det innan den nationella planen beslutas, säger Alexander Kielland, och fortsätter:

– Det värsta för HH-förbindelsen som projekt är att inte få någon utredningsstatus, att bli pausad på obestämd framtid. Om man säger snävt att den ska anslagsfinansieras av staten hamnar projektet tidsmässigt längre fram än om man öppnar upp för alternativ finansiering – riksgäldslån eller privata aktörer. Att stänga dörren helt eller att ge ett snävt utredningsuppdrag vore tråkigt för projektet och det vore tråkigt för oss, säger han.

Skanska har tidigare utarbetat flera förslag på hur en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle kunna byggas med privat finansiering. Enligt det senaste förslaget skulle det ta sex år att bygga förbindelsen och innebära en kostnad på 28 miljarder danska kronor för en väg- och en tågtunnel. Intjäningstiden beräknas vara 30 år genom brukaravgifter vilket också skulle vara avtalstiden innan förbindelsen sedan lämnades över till den danska och svenska staten.

– Vi tycker att det här är ett av de mest intressanta och mest lämpliga projekten i Sverige. Sen är det valår och kan vara politiskt känsligt med privata företags inblandning i tjänster till medborgarna. Vi driver inte frågan, men ställer gärna upp och förklarar hur ett offentligt-privat alternativ skulle kunna se ut, säger Alexander Kielland.

(News Øresund – Jenny Andersson)

Läs mer: Dansk-svensk utredning om HH-förbindelse söker EU-medel