Kinesiskt bolag lämnar rapport om HH-tunnel i vår

Ett kinesiskt företag lämnar i vår sina förslag på hur vilka tekniska lösningar som skulle kunna användas för att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Förslag på nya tekniska lösningar för att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan väntas när det kinesiska bolaget China Railway Tunnel Group i vår lämnar en rapport i ärendet. Under vintern har dess representanter flera gånger besökt Helsingborg stad och tagit del av det underlag som hittills finns för konstruktionen av en HH-tunnel.

– Vi tycker naturligtvis att det är jättespännande med alla som vill titta på en HH-förbindelse. Vi har gett dem underlag och de undersöker möjligheterna. Det gör de helt av eget intresse, vi har inte upphandlat något, säger Renée Mohlkert, näringslivsdirektör i Helsingborg, till News Øresund.

Representanter för det kinesiska bolaget har alltså själva tagit kontakt med kommunen och träffat tjänstemän vid tre tillfällen sedan senhösten 2017. Enligt Renée Mohlkert har China Railway Tunnel Group stor erfarenhet av att bygga tunnlar i Asien, särskilt i Kina där de enligt egen uppgift är det största företaget inom underjordiska byggen.

I slutänden ligger beslutet om en fast HH-förbindelse på den svenska och danska statens bord, men Renée Mohlkert tror att en kinesisk rapport där olika tekniska lösningar diskuteras kan vara ett intressant inspel i den svensk-danska statliga utredning som just nu pågår. Vilka det handlar om vill hon ännu inte gå in på.

– Vi pratar om flera olika tekniker, men det får vi se i rapporten, säger hon.

(News Øresund – Anna Palmehag)

Fakta: Förslag på fasta förbindelser över Öresund

En dansk-svensk statlig utredning av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör pågår och söker bland annat EU-medel till de vidare undersökningarna.
Läs mer: Dansk-svensk utredning om HH-förbindelse söker EU-medel

Köpenhamn och Malmös gemensamma utredning om en ny fast förbindelse över Öresund i form av en tunnelbana mellan städerna beviljades förra året finansiering från EU:s Interregprogram för en fjärde utredningsetapp.
Läs mer: Fortsatt utredning av en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö

Även Landskrona arbetar för att en ny fast förbindelse ska byggas mellan staden och Nordhamnen i Köpenhamn.