149 aktörer – strukturanalys av offentliga samarbeten över Öresund

analys-samarbetet-over-oresund-20160914-webbØresundsinstituttet presenterar  en strukturanalys över 149 aktörer inom de offentliga samarbetena över Öresund. Läs om organisationerna och personerna som är mest aktiva i projekt och samarbeten – en unik ögonblicksbild från halvårsskiftet 2016. Analysen omfattar alla som har minst två formella offentliga uppdrag/samarbeten över Öresund.

 

Klicka här för att läsa analysen

 

Analysen i korthet

1. Samarbetet över Öresund består av bilateralt kommunalt samarbete, nätverksorganisationer, Interregprojekt och politiska samarbetsorganisationer. Sedan 2008 har 149 olika aktörer – kommuner, regioner, universitet, myndigheter, organisationer och företag engagerat sig i minst två Öresundsregionala samarbetsprojekt eller organisationer.

2. De aktörer som varit involverade i flest Öresundsregionala projekt är Region Skåne, Lunds universitet,  Köpenhamns Kommun, Malmö stad, Region Huvudstaden, Region Själland, Malmö högskola, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och Helsingborgs stad.

3. The Greater Copenhagen & Skåne Committee samlar samtliga 79 kommuner i Skåne och på Själland samt de tre regionerna i ett politiskt samarbete med målet att skapa ökad tillväxt i hela regionen. Största delen av kommunerna har varit involverade i minst ett annat projekt eller organisation.

4. Samarbetsprojekten har ofta handlat om arbetsmarknad, innovation, grön utveckling, turism och infrastruktur. Sedan 2008 har det funnits fler än 140 tvärregionala projekt, först och främst Interregprojekt och politiska samarbetsorganisationer.

5. De personer som via minst två formella poster i styrgrupper, kommittéer eller styrelser är relevanta för Öresundsregionen / Greater Copenhagen är mest centrala i det formaliserade Öresundsregionala samarbetet kan illustreras i ett nätverk bestående av 69 personer, se nedanstående illustration.

6. Nätverket är sammanhängande och binder samman personer från olika arbetsområden:
– Infrastruktur
– Kunskap och fakta
– Regionalt politiskt samarbete
– HH-samarbetet
– Köpenhamn-Malmö-samarbetet
– Näringslivsfrämjande samarbete
– Interregsamarbete

7. Köpenhamns flygplats Vækstkomité samlar viktiga beslutsfattare från båda sidor Öresund och från det offentliga, näringsliv och organisationer. Nätverket illustrerar kommitténs tvärfackliga struktur genom att ha med nyckelpersoner från alla samhällsområden.

Klicka här för att läsa analysen


analys-samarbetet-over-oresund-personnatverk-20160914-webbUr analysen: “En region eller ett samarbete? Öresundsregionen / Greater Copenhagen är inte en region på samma sätt som exempelvis Region Skåne. Den har ingen speciell uppgift som är klart definierad av en stat och den har ingen folkligt vald politisk ledning. Öresundsregionen / Greater Copenhagen kan betraktas som flytande lava. Den är alltid och kommer alltid att vara under förändring”

 


diagram-antal-samarbetsprojekt-se-webb• EU är viktig för utvecklingen av det regionala samarbetet. Via Regionala utvecklingsfondens program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är EU den part som är med i flest projekt och som bidrar med störst finansiering. Totalt satsas 127,6 miljoner euro på projektkostnader i Danmark och Sverige under perioden 2014-2020.

• Lunds universitet är det universitet som är involverat i flest samarbetsprojekt med Öresundsinriktning följt av Malmö högskola och Roskilde Universitet.


Analysen presenterades den 14 september vid ett välbesökt medlemsmöte på Sveriges ambassad i Köpenhamn av Thea Wiborg, analytiker vid Øresundsinstituttet och Joakim Jensen, sociologistuderande vid Köpenhamns Universitet. Ambassadör Fredrik Jörgensen inledningstalade tillsammans med Øresundsinstituttets vd Johan Wessman.

oresundsinstituttet-ambassadmote-2-webb

Joakim Jensen och Thea Wiborg.

 

oresundsinstituttet-ambassadmote-1-webb

Johan Wessman och Fredrik Jörgensen.

 

oresundsinstituttet-ambassadmote-3-webb

Till vänster: Øresundsinstituttets chefanalytiker Britt Andresen. Foto: News Øresund – Anna Palmehag