Øresundsinstituttet söker praktikanter

 

Øresundsinstituttet söker 1-2 dansk- eller svenskspråkiga praktikanter för våren 2020. Vi söker dig som är i slutet av dina universitetsstudier och behöver arbetsplatsförlagd praktik.

Du kommer att få arbeta med våra befintliga projekt inom gränsregional analys, klusteranalys och konjunkturanalys. Du studerar idag statsvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, kulturgeografi, journalistik eller en annan relevant universitetsutbildning.

För mer information: info@oresundsinstituttet.org

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i Öresundsregionen. Vi är en non-profit organisation som finansieras av 116  medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet, högskolor och det privata näringslivet. Bland våra medlemmar finns Utrikesdepartementet, Erhvervsministeriet, Region Hovedstaden/Skåne, Köpenhamns Kommune, Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad, Lunds universitet, Malmö universitet, IKEA, Vestas, Ferring, Wihlborgs, By & Havn, Ideon Open, Medeon, Medicon Valley Alliance, Øresundsbro Konsortiet, Copenhagen Airport, Metroselskabet och European Spallation Source Eric.

Vi utför varje år ett stort antal analyser och bland uppdragsgivarna finns Nordiska Ministerrådet, STRING, Sveriges regering, Länsstyrelsen Skåne, Greater Copenhagen & Skåne Committee, Malmö stad, Landskrona stad, Helsingborgs stad, Business Region Skåne och Sparbanken Skåne.

Øresundsinstituttet driver även den dansk-svenska nyhetsbyrån News Øresund som varje år tar emot praktikanter från  journalistutbildningarna vid Lunds universitet och Roskilde Universitet.