Vasakronan vill växa med fler byggprojekt i Malmö

Fler byggprojekt i form av nya kontorshus i Malmö. Så ser fastighetsbolaget Vasakronans satsningar ut framöver. Idag har de två pågående projekt i regionen, ett i Hyllie och ett vid Triangeln. Företagets andra fokus är butikslokaler i cityläge där utvecklingen har gått mot att blanda in mer upplevelser för besökarna. Framöver tror regionchef Anna Stenkil på fler nischade och ytmässigt mindre butiker.

Det svenska fastighetsbolaget Vasakronan har just nu fokus på projektutveckling i hela landet. I Region Öresund innefattar det de två kontorsbyggena Hyllie Connect och Priorn vid Triangeln, och bolaget vill satsa mer.
– För första gången har vi projekt igång i alla regioner samtidigt och en projektportfölj på ungefär 15 miljarder kronor. Vi har alltid jobbat med projekt, men inte i den här volymen. Här nere har vi två stycken just nu och ser att vi kommer att jobba ännu mer med projekt. För att öka omfattningen av projektutveckling och för att kunna vara med i tidiga skeden har vi anpassat vår organisation, säger Anna Stenkil, regionchef Öresund på Vasakronan.
Inriktningen är city eller stationsnära lägen. Hyllie och Nyhamnen kring Malmö centralstation är två områden där bolaget gärna vill investera framöver. Fastigheterna utvecklar de för att äga under lång tid.
– Vi ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. De ska säkerställa pensionssystemets finansiering på lång sikt. Vårt uppdrag från dem är därför att leverera en hög och stabil avkastning över tid, pengar som ska komma Sveriges pensionärer tillgodo. Därför jobbar vi långsiktigt och när vi projektutvecklar gör vi det inte för att sälja vidare utan för att långsiktigt äga, säger Anna Stenkil.
Bygger ni på spekulation?
– Vi gör det till viss del, men sällan, säger hon.

| Läs hela intervjun med Anna Stenkil på News Øresunds hemsida |