Utväxling av tv-program stärker nordisk public service

Den pragmatiska och affärsmässiga betydelsen av public service-samarbetet Nordvision har med åren blivit viktigare än broderskapsandan. Utväxling av program, samproduktioner och informationsutbyte stärker de nordiska public service-bolagen i en tid av växande konkurrens, menar Jesper Petersson, som arbetar med Nordvision för SVT:s räkning. ”Jag uppskattar att ett sånt här samarbete, som på papperet må se ut som en konstruktion, i själva verket är effektivt och obyråkratiskt, och något som jag menar att alla bolagen har stor nytta av”, säger han.

Nordvision, som etablerades 1959, bidrog under 2021 med stöd till 2 500 samproduktionsavsnitt och utväxlade 1 700 avsnitt av program inom Norden. Verksamhetens tredje ben är informationsutbyte.

– Det är en spännande tid vi lever i, där vi som public service-bolag ska hitta vår plats i en värld där människor själva väljer vad man vill titta på och där konkurrensen från stora globala aktörer som Netflix och Youtube är massiv. Då är det skönt att vi är i ett sammanhang där vi kan dela erfarenheter och hjälpas åt, säger Jesper Petersson, programinköpare på SVT med specifikt ansvar för program inom ramen för programutbytet mellan de nordiska public service-bolagen.

Läs artikeln på News Øresund