SVT Nyheter/Rapport: Skånehandeln drabbas när danskarna uteblir

Gränsregioner drabbas dubbelt av coronakrisen när köpstarka grannar slutar resa för att handla och äta. I Skåne märks det tydligt att danskarna uteblir.

Johan Wessman som är vd för det dansk-svenska kunskapscentret Öresundsinstitutet ser hur skåningarna drabbas extra av coronakrisen.

– Vi kommer att förlora fler jobb i butiker och restauranger i Skåne än kanske andra orter i Sverige just för att man tappar både den danska köpkraften och den skånska.

Läs hela artikeln och se inslaget på SVT:s hemsida här