Svenska Castellum vill växa i Köpenhamn både genom förvärv och projektutveckling

Efter förra årets storförvärv av Norrporten har Castellum ett bestånd värt 5,3 miljarder kronor i Danmark uppdelat i två delar, en västportfölj och en cityportfölj. Det ser Bettina Lange, som sedan i våras är bolagets regionchef i Danmark, som en fördel eftersom det ger riskspridning. Framöver vill företaget satsa på projektutveckling av lager och kontor i Storköpenhamn. 2019 planerar de även att ha driften i Danmark i egen regi efter att den har varit utlagd på externa aktörer medan bolaget fokuserat på att bygga den interna strukturen.

Det är ungefär ett och ett halvt år sedan affären gick igenom där Castellum förvärvade Norrporten av AP-fonden. För det danska beståndet innebar affären ett tillskott på sju nya fastigheter belägna i områden som Castellum, och det tidigare dotterbolaget Briggen, hittills inte hade satsat på.
– Jag tycker att det är en fördel för vi har en riskspridning och kritisk massa på båda ställena. Det är inte så att det ena beståndet vinner över det andra. Prestigefastigheterna är intressanta som handelsobjekt, men de ger en lägre avkastning än Västportföljen. Det är faktiskt en bättre avkastning per satsad krona i Västportföljen, medan risken är mindre i centrum eftersom fler vill vara lokaliserade där. Det är ett bra komplement med två så olika portföljer och att det fungerar med samma organisation och drift till båda, säger Bettina Lange, som sedan i maj i år är regionchef för Castellum i Danmark.

| Läs hela intervjun med Bettina Lange på News Øresunds hemsida |