Spotlight Group i Malmö vill hjälpa fler danska bolag att börsnotera sig i Sverige: ”En börsnotering ger långsiktig tillgång till tillväxtkapital”

Svenska Spotlight Group AB med huvudkontor i Malmö har de senaste åren blivit en allt tydligare life science-aktör i Danmark och restan av Norden som en marknadsplats för aktiehandel med fokus på mindre företag. 19 danska bolag, varav de flesta inom life science, har systerbolaget Sedermera Fondkommission fram tills idag finansiellt rådgivit om notering på Spotlight Stock Market och First North i Stockholm. Vägen in i den danska life science-sektorn skedde 2014 då det svenska finansbolaget hjälpte det danska biotechbolaget Saniona att bli börsnoterat i Sverige. Sedan 2018 har Spotlight Group etablerat både ett kontor och en dansk börs i Köpenhamn. Omkring 30 procent av de cirka 160 företagen på Spotlight Stock Market verkar inom life science, vilket gör sektorn till den största delsektorn på den dansk-svenska minibörsen.

Ett av de finansiella bolagen som är aktiva både i Danmark och Sverige, framför allt i Medicon Valley, är Spotlight Group som har marknadsplatsen Spotlight Group Market som idag finns i både Stockholm och Köpenhamn.

De senaste åtta åren har gruppen hjälpt flera danska och svenska life science-bolag att resa kapital på de svenska börsmarknaderna.

Under 2018 utvidgade Spotlight Group sin verksamhet till att omfatta även Danmark genom att etablera ett kontor och en dansk version av Spotlight Stock Market – en dansk minibörs i Köpenhamn. Huvudkontoret ligger i Malmö och bolaget har även ett kontor i Stockholm.

Läs hela intervjun på News Øresund

Foto: News Øresund