Seminarium, 20 oktober: Öresundspendlarna, covid-19 och skattereglerna

 

Välkommen till Øresunddirekt och Øresundsinstituttets dansk-svenska nätverksmöte om de gränshinder som uppstått för den gränsregionala arbetsmarknaden över Öresund i samband med covid-19. Vid mötet presenteras även en analys av Øresunddirekts verksamhet gjord av Øresundsinstituttet som uppdragsanalys. Mötet arrangeras i samarbete med Länssstyrelsen Skåne och Nordiska ministerrådets gränshindersekretariat.

Datum: 20 oktober 2020

Tid: 09.00 – 11.00

Deltagande sker via livestream på Facebook och YouTube – länk bifogas efter anmälan

Mötet hålls på Residenset i Malmö men på grund av restriktionerna i samband med covid-19 kan endast arrangörer och talare vara på plats.

Klicka här för att se videofilm från gränshindermötet

Program 

Moderator: Trine Grönlund

9.00 – 9.10   Anneli Hulthén, landshövding Skåne öppnar konferensen

9.10 – 9.20  Rapporten om Øresunddirekt och regionen 20 år. Malin Dahl, tf verksamhetsansvarig Øresunddirekt, Vita Thomsen, sektionsleder på Øresunddirekt Danmark och Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet

9.20 – 9.30  Bertel Haarder, ordförande i Gränshinderrådet, om Gränshinderrådets arbete under Covid-19-pandemin – förinspelat inslag

9.30 – 9.40  Nordiska ministerrådet och de gränsregionala informationstjänsternas samarbete under Covid-19-pandemin – helt avgörande för att lösa uppkomna gränshinder. Sandra Forsén, seniorrådgivare Nordiska ministerrådet

9.40 – 9.45  Anna Jähnke, ordf. Regionala Utvecklingsnämnden i Skåne – förinspelat inslag

9.45 – 9.55  Vad innebär det att det inte blir en skattelösning för gränspendlare under Covid 19-krisen. Presentation av gällande regler och dess konsekvens för individen, företagen och skattemyndigheterna. Christine Hjortsberg, Skatteverket Sverige och Jeanette Almfordt, Skattestyrelsen Danmark

9.55 – 10.35  Panelsamtal

Pia Jacobsen och Ines Hallum-Hansen från Facebookgruppen ”Øresundspendlere i klemme mellem to lande”

Helena Truedsson, Head of HR, Mercedes Bendz

Carsten Beck, forskare långsiktiga effekter, Director/Futurist, Copenhagen Institute for Futures Studies

Tue David Bak, VD Greater Copenhagen

10.35 – 10.45 Avslutning: Landshövding Anneli Hulthén och Johan Wessman summerar konferensen