Rekordmånga danska turister i Skåne under 2018

Rekordmånga danskar turistar i Skåne Foto: News Øresund

Skåne blir ett allt attraktivare turistmål, och det totala antalet övernattningar ökade med 5,1 procent i regionen under 2018. Den allra största ökningen stod danska turister för. Under 2018 ökade de danska övernattningarna i Skåne med 29,3 procent, visar ny statistik från Tillväxtverket och SCB.

Den danska kronan fick en allt starkare position mot den svenska under 2018, vilket gör det billigare för danskarna att turista på den andra sidan bron, en möjlighet många danskar tog tillvara på. Under året uppmättes antalet danska övernattningar i Skåne till 282 280, en ökning med 29,3 procent. Det tidigare rekordåret 2009 föregicks också av en stärkt dansk krona, då var antalet danska övernattningar 257 822. Den danska turismen i Skåne ökade under elva av årets tolv månader, men under de varma sommarmånaderna var det som mest populärt med ett danskt besök i Skåne. I juli registrerades drygt 53 000 övernattningar.

I Skåne har det totala antalet övernattningar stigit med 5,1 procent, en betydligt starkare ökning än i riket i stort, där tillväxten är 2,9 procent. Totalt nådde Skåne över sex miljoner övernattningar under 2018. Även i Danmark ökar turismen, framförallt i Region Huvudstaden. Den totala ökningen var 2,7 procent under 2018, men i Region Huvudstaden ökade antalet övernattningar med 6,9 procent. Trots den dyrare danska kronan ökade de svenska övernattningarna i regionen med 7,8 %. I region Själland minskade dock den svenska turismen något.

(News Øresund)

Fakta: Turismen i Öresundsregionen 2018

Övernattningar i Skåne
Totalt:   6 185 582 (+ 5,1 %)
Danskar:   282 280 (+ 29,3 %)

Övernattningar i Region Huvudstaden
Totalt:   11 868 970 (+ 6,9 %)
Svenskar:   798 282 (+ 7,8 %)

Övernattningar i Region Själland
Totalt:   3 080 253 (+ 0,1 %)
Svenskar:   183 685 (- 3,6 %)

(Källa: Danmarks Statistik, SCB, Tillväxtverket)