Region Själland sparkar regiondirektören

På grund av bristen på tillsyn och kontroll över hur IT-avdelningen disponerat sina pengar står samtliga partier i Region Själlands regionråd nu bakom beslutet att säga upp regionens direktör Jens Andersen.

– Det har saknats ledningsmässig fokus på att implementera de beslut om tillsyn och kontroll inom organisationen som vi har tagit politiskt. Det måste vi utkräva ansvar för, säger Jens Stenbæk till Sjællændske Nyheder.

På nuvarande tidpunkt är det oklart om ärendet kommer att få konsekvenser för andra av Region Själlands administrativa medarbetare. (News Øresund)