Paula Lehtomäki blir ny generalsekreterare för Nordiska ministerrådet

Paula Lehtomäki är mycket entusiastisk över att få möjligheten att jobba med nordiskt samarbete på heltid. Foto: Laura Kotila, Finlands regeringen

De nordiska samarbetsministrarna har valt Paula Lehtomäki till ny generalsekreterare för Nordiska ministerrådet. Lehtomäki blir den första kvinnan på posten och arbetar för närvarande som statssekreterare vid statsministerns kansli i Finland. Hon har tidigare bland annat varit miljöminister, samt utrikeshandels- och utvecklingsminsiter, i Finland.

– Det nordiska samarbetet upplevs som allt mer betydelsefullt, och jag är mycket entusiastisk över att få möjligheten att jobba med det på heltid.  Både för mig personligen och för Finland är Norden den mest naturliga familjen i en annars oviss framtid, kommenterar Paula Lehtomäki på Nordiska ministerrådets hemsida.

Hon efterträder den nuvarande generalsekreteraren, Dagfinn Høybråten, som avgår när hans mandatperiod slutar i mars 2019. (News Øresund)