Wonderful Copenhagen kommer fortsatt ansvara för att locka evenemang till Köpenhamn

Foto: News Øresund

Kultur- och fritidsnämnden i Köpenhamns kommun beslutade i maj i år att kommunen skulle ta över ansvaret för att locka events till staden. Men i och med kommunens nya budgetavtal blir det inte så – ansvaret stannar i turistorganisationen Wonderful Copenhagen.

Budgetavtalet innebär också att kommunen halverar de pengar som Wonderful Copenhagen får för eventarbetet, från 4,8 till 2,4 miljarder danska kronor. (News Øresund)