Öresundsbron fyller 20 år – vi vill ta del av dina erfarenheter!

Öresundsbron, den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, fyller snart 20 år. När bron invigdes år 2000 fanns det stora förväntningar på att den skulle förändra resvanor och skapa nya kontaktytor i den svensk-danska regionen. Det fanns de som hoppades att bron skulle bidra till en bättre ekonomisk situation för Öresundsregionen, medan andra var oroliga för om bron kunde få negativa effekter, till exempel på miljön. I dag vet vi att drygt 20 000 fordon och 30 000 tågresenärer färdas över bron varje dag. Men hur använder människor bron i sin vardag och på sin fritid? Vilka erfarenheter finns av bron under dessa snart tjugo år?

Nu bjuds alla därför in att dela med sig av sina erfarenheter i en frågelista, som ingår i arbetet med en bok som ska ges ut med anledning av brojubileet år 2020. Boken kommer att ges ut av Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet och Øresundsinstituttet, och i den kommer vi att publicera anonyma citat från svaren på denna frågelista, för att illustrera olika erfarenheter och upplevelser av Öresundsbron och dess roll i regionen.

Genom frågelistan vill vi fånga en mångfald av röster om bron i dag och erfarenheter av bron under de år som gått. Din röst är värdefull för oss oavsett om du använder bron mycket eller litet (eller inte alls), hur gammal du är eller varifrån du kommer. Vilken roll spelar bron i din vardag? Vilken slags resor gör du över bron och vilka erfarenheter leder de till?

Frågelistan finns på svenska, danska och engelska (du väljer språk längst upp på sidan). Beroende på hur mycket du vill skriva kan den ta från 5 minuter och uppåt att svara på. Kanske finns det frågor som du inte kan eller vill besvara: hoppa över dem. Kanske tycker du att det saknas vissa frågor i listan: berätta gärna om dessa.

Frågelistan genomförs av Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet, Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, Folklivsarkivet i Lund och Øresundsinstituttet.

Gå till frågalista