#metoo 132 danska sångerskor i upprop

Uppropet #metoo sprider sig i Danmark. 132 klassiska sångerskor, danska och utländska med erfarenhet av att arbeta i Danmark, har skrivit ett manifest publicerat på Danmarks Radio och på Facebook med namnet #visyngerud där de kräver nolltolerans mot sexuellt utnyttjande, våld och maktmissbruk. De berättar med egna exempel om hur tystnadskulturen är utbredd även i den danska klassiska sångarvärlden – på operascenerna, på utbildningsinstitutionerna och på konsertscenerna. #Visyngerud skapades på initiativ av Anna Carina Sundstedt i kölvattnet på #metoo och det svenska uppropet #visjungerut. (News Øresund)