Lägre avgifter på Kastrup med ny dansk storägare

Den danska regeringen vill med Köpenhamns Flygplats nya storägare ATP:s goda minne sänka avgifterna för passagerare som flyger till eller från Kastrup. Samtidigt kommer de konkurrerande svenska flygplatserna att få kostnaderna höjda om den svenska rödgröna regeringen i samband med nästa veckas budgetförslag fullföljer planerna på att införa en svensk flygskatt. Foto: News Öresund

Danmarks näringslivsminister Brian Mikkelsen (K) vill sänka avgifterna för flygbolagen vid Köpenhamns Flygplats i Kastrup. Flygplatsens nya danska storägare ATP ställer sig bakom en sänkning som kan ge genomslag på biljettpriserna. Det uppger Børsen. Om den svenska regeringen i nästa veckas budget går vidare med planerna på en flygskatt innebär det att Kastrups konkurrenskraft får en dubbel förstärkning gentemot Malmö Airport och Arlanda.

– Det kommer troligen en reglering som allt annat lika kommer att sänka biljettpriserna. Det är politikernas ambition, som jag förstår det, och det har vi haft med i förutsättningarna för vår beräkning av priset, säger danska pensionsförvaltaren ATP:s direktör Christian Hyldahl till Børsen angående köpet av 27 procent av aktierna i börsnoterade Københavns Lufthavne där danska staten äger drygt 39 procent.

Köpenhamns Flygplats i Kastrup har fått kritik för höga flygavgifter. Enligt Børsen betalar flygbolagen i genomsnitt 183 danska kronor per passagerare jämfört med 119 kronor på Arlanda och 102 kronor i Oslo.

I Sverige planerar den rödgröna regeringen att införa en flygskatt för passagerare som flyger från de svenska flygplatserna. Enligt Dagens Nyheter föreslås en flygskatt på 85 kronor inklusive momseffekt per enkel resa inom Europa och med 280 och 430 kronor för resor utanför Europa beroende på avstånd.

För Kastrup innebär kombinationen av sänkta avgifter och ny flygskatt hos de konkurrerande flygplatserna en konkurrensfördel i kampen om passagerarna och om nya flygrutter. (News Öresund)