Köpenhamns flygplats blir billigare för flygbolagen

Billigare för flygbolagen att verka på Köpenhamns Flygplats Foto: News Øresund

Det nya avtalet som reglerar avgifterna för att flyga från Köpenhamns flygplats är godkänt av danska myndigheter. I avtalet, som ska gälla från den första april 2019 till utgången av 2023, sänks flygbolagens avgifter med 5 procent. Då avgifterna sänktes med 10 procent även under 2018 har det blivit billigare för flygbolagen att flyga till och från den danska huvudstaden, meddelar Köpenhamns flygplats.

Trafik-, Bygge- och Boligstyrelsen har godkänt ett nytt avtal som sänker kostnaderna för flygbolagen på Köpenhamns flygplats. Avgifterna för att lyfta, landa och använda flygplatsen minskar med 5 procent efter den första april. Avgifterna sänktes även med 10 procent under 2018. Flygplatsens administrativa direktör, Thomas Woldbye, menar att detta är något som både styrker Köpenhamns flygplats position i flygkonkurrensen, men att det nya avtalet också säkrar möjligheterna till en fortsatt utbyggnad av flygplatsen:

– Vi står helt och fullt bakom de målsättningar om att öka Danmarks internationella tillgänglighet, som regeringen presenterade med luftfartsstrategin. Tillgängligheten kommer särskilt av att man kan ha direkta flygrutter till resten av världen, och här spelar vi naturligtvis en viktig roll. Därför har det varit avgörande för oss att få ett avtal som gör det möjligt att fortsätta utbyggnaden av flygplatsen, så att vi kan få plats med fler flyg och fler passagerare, säger Thomas Woldbye.

Köpenhamns flygplats satte under 2018 nytt rekord för antalet resande, då man hade hela 30,3 miljoner resande. Det var första gången Köpenhans flygplats passerade 30 miljoner resande.

(News Øresund)