Åtta kandidater nominerade till Real Estate Øresund Award 2019 – på torsdag koras vinnarna på Quality Hotel View i Hyllie

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award premierar de bästa prestationerna under året från aktörer som gör skillnad för vår region. Priserna delas ut i samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund som arrangeras den 7 februari 2019 på Quality Hotel View i Hyllie i Malmö. Vinnarna kommer dessutom att bjudas in till den dansk-svenska nätverksmiddag som arrangeras samma kväll.


Bakom Real Estate Øresund Award står Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

Juryn består av: Lotta Strömgren Jönsson (ordförande i Centrum för Fastighetsföretagande), Susanne Rikardsson (vd Fastighetsägarna Syd) och Håkan Thulin (exploateringschef Malmö Stad).

Vi har glädjen att presentera de åtta kandidater som nominerats till Real Estate Øresund Awards tre kategorier:

• Årets fastighetsföretagare

• Fastighetspartner

• Årets nytänkare

 

|  Real Estate Øresund  |  konferens  |  7 februari 2019  |  Quality Hotel View i Hyllie |


Årets Fastighetsföretagare

Fastighetsföretagande handlar om ett långsiktigt och metodiskt arbete. Den som arbetar med fastigheter och dess förvaltning arbetar tålmodig, i det tysta. Mycket av det långsiktigt värdeskapande arbetet sker med små medel och uthållighet. En fastighetsföretagare som arbetar utifrån ett långsiktigt hållbart, ekonomisk, miljömässigt och socialt perspektiv.
Med denna utmärkelse vill vi premiera en uthållig aktör som maler på mot långsiktig framgång!

De nominerade är:

Jyma Fastigheter

Ett Malmöföretag som nomineras för sin kärlek till materialval och sin respekt för kulturarvet och för att med sitt långsiktiga intresse för den urbana miljön bidra till att utveckla staden. Det finns många duktiga fastighetsägare och så finns det de som är extraordinära i sitt förvaltande av fastigheter. Där kärleken till materialval, känsla och respekt för historia och kulturarv går före de enklare valen och billigaste alternativen. Att renovera, förvalta och förtäta i den redan befintliga staden kräver en genomgripande kunskap och ett långsiktigt intresse för den urbana miljö man är en del av.

Jefast

Nomineras för sin modiga och värdefulla omvandling av Söder i Helsingborg. En omvandling som sätter stadsdelen på kartan och på många sätt bidrar till att bygga samman en tidigare tudelad stad. För tio år sedan förvärvade det familjeägda fastighetsbolaget Jefast Söderpunkten (fd Domushus) på söder i Helsingborg. Jefasts omvandling av fd. Söderpunkten visar hur byggda miljöer och dess innehåll kan vara av betydelse för hela stadsdelars eller en hel stads integration och utveckling.

Atrium Ljungberg

Ett företag som genom sitt långsiktiga arbete med att förädla köpcentrat Mobilia i Malmö i syfte att skapa nya, innovativa mötesplatser, där nöjen, kultur, arbetsplatser och handel förenas i nya kombinationer. Redan förra året nominerades Atrium Ljungberg för sitt arbete med att ”ympa ett stycke stad”, dvs att förtäta och bygga samman staden kring Mobilia. Och motiveringen håller än idag. Företaget har under flertalet år varit sin vision trogen och vi kan nu se resultatet med en bebyggelse som är så mycket mer än ”bara” handel.


Årets Fastighetspartner

Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt rådge och bistå sin uppdragsgivares i dennes verksamhet. En “partner” är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som på olika sätt bidragit med nyckeln till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap och kompetens men också ett mod att vara oberoende och att stå kvar när det blåser.
Med denna utmärkelse vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidrar/bidragit till sin uppdragsgivares framgång och resultat!

De nominerade är:

Trivector

Ett Lundaföretag som under många år bistått stora delar av branschens aktörer med kunskap om trafikflöden, hur dessa förändras och kan förändras och hur detta påverkar de miljöer vi förvaltar och utvecklar. Trivector har därigenom förtjänstfullt bidragit till att förbättra våra befintliga och framtida stadsmiljöer. En värld utan flöden fungerar inte: inga transporter, ingen information och inga fungerande verksamheter. Trivectors mission är att optimera dessa flöden och göra dem mer hållbara. För att göra detta måste man förstå framtiden först. Och just detta bistår Trivector sina kunder med.

Catella

Catella Corporate Finance nomineras för att på ett outtröttlig vis, år efter år, bistå branschens aktörer med rådgivning baserat på sin mångåriga kunskap och kännedom om den lokala fastighetsmarknaden och dess aktörer. Catella kan med sina många år på marknaden synas vara den enda konstanten i Öresundsregionen inom ett segment där andra aktörer tycks ha svårt att etablera sig – och hänga kvar. Catella har med sin gedigna och fasta förankring i regionen och med en unik kunskap och kännedom om dess aktörer en förmåga att inte bara leverera efterfrågade tjänster utan att också hitta och initiera nya och ibland oväntade affärer mellan olika parter.


Årets Nytänkare 

En aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och det sätt vi generellt tänker. Det kan vara att använda beprövade metoder men att dessa appliceras på ett nytt sätt. Men det kan lika gärna vara att göra något på ett helt nytt sätt. Att agera gränsöverskridande bidra till att tänka nytt och att hitta nya lösningar på kända problem. Det kan också vara en aktör som tar en ledande roll i samarbete mellan branschen/företagen och högskolorna/forskarna.
Med denna utmärkelse vill vi premiera en aktör som har modet att pröva nya vägar!

De nominerade är:

Stena Recycling AB med systerbolag inom Stena Metallkoncernen

Med ”Urban Mining” i fokus utforskar de potentialen för stora besparingar när det gäller uttag av naturresurser, energi och förekomsten av utsläpp vilket skapar förutsättningar för fastighetsbranschens arbete mot ett klimatneutralt byggande och resurseffektivt nyttjande. Hela grunden för Stena Recyclings verksamhet är att möjliggöra den cirkulära ekonomin. Företaget ser byggnader och övrig infrastruktur som källa för råvaror till framtidens byggnader där alla beståndsdelar är av intresse att finna industriell återvinning utav såsom kablar och betong m.m. Bolaget utvecklar ständigt nya tjänster och produkter där Repur (byggisolering tillverkat av gamla kylskåp) och Reappli, (en web-app för att få till återbruk av vitvaror) är exempel på innovationer som lanserats nyligen.

Karsten Deppert

En smått genialisk serieentreprenör som bidrar till att tolka, synliggöra och kommersialisera de nya fenomen, trender och förutsättningar i omvärlden som vi i fastighetsbranschen behöver hitta sätt att förhålla oss till – och ta tillvara. På så sätt bidrar Karsten till att förändra förutsättningarna för många av oss som verkar i fastighetsbranschen. Han visar vägen till hur behov kan mötas vilket skapar förutsättningar för nya tjänster och segment att växa och förändras. Han brinner inte bara för nya idéer – utan också för kopplingen mellan näringsliv och företagsamhet å ena sidan och universitet och forskning å den andra – och hur samarbetet dem emellan och ska leda till att goda idéer kan industrialiseras och bli lönsamma. Karsten Deppert är, tillsammans med ett flertal goda medaktörer, initiativtagare och företagaren bakom en mängd koncept i Öresundsregionen såsom Collab Concept, Mindpark och E-commerce Park of Sweden.

Team Season5

Nomineras för sitt vinnande bidrag i den internationella innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat som arrangerades av kommunerna Malmö, Lund och Oskarshamn i samverkan med, E.ON, Kraftringen, ICA-Fastigheter, Veolia, Vinnova m.fl.. Teamet bakom det vinnande bidraget är: GreenhouseLiving, bestående av Tailor Made arkitekter (teamledare), Emulsionen, Ecorelief AB, Darking – Dahlström arkitektur och ingenjörs konst samt Stadsjord – Hyla pond AB, Så ett frö, Kajodlingen och OX2 Bio. Förslaget visade på hur man med flexibla modulära konstruktioner kan föra in klimatsmart matproduktion i urbana miljöer. Teamet söker nu samarbetspartners, fastighetsägare och investerare för förverkligande av sitt koncept.


Bakom Real Estate Øresund Award står Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

Juryn består av: Lotta Strömgren Jönsson (ordförande i Centrum för Fastighetsföretagande), Susanne Rikardsson (vd Fastighetsägarna Syd) och Håkan Thulin (exploateringschef Malmö Stad).

Frågor om nomineringarna och priserna kan ställas till:

Lotta Strömgren Jönsson
mobil 0734 – 15 43 29
lotta@ycap.se


Priserna delas ut i samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund som arrangeras den 7 februari 2019 i Quality Hotel View i Hyllie i Malmö. Vinnarna kommer dessutom att bjudas med till den dansk-svenska nätverksmiddag som arrangeras samma kväll.


Real Estate Øresund 2019 arrangeras av Øresundsinstituttet med stöd av följande partners: