Klartecken för Skånetrafiken att ta över trafiken med Öresundståg i Danmark

Regionfullmäktige i Region Skåne beslutade i veckan att de godkänner att Skånetrafiken ingår avtal med danska Transport-, Bygnigns- og Boligministeriet om att ta över trafiken med Öresundståg i Danmark. Avtalet innebär att Skånetrafiken från december 2021 tar över det operativa ansvaret för trafiken med Öresundståg till Köpenhamn och den nya danska slutstationen Østerport. Redan från december 2019 siktar Skånetrafiken på att utöka tidtabellen så att Öresundstågen avgår var femtonde minut vilket stämmer bättre överens med rytmen för den regionala trafiken med Pågatåg. Trafiken i Danmark kommer att upphandlas och samordnas med Öresundstågstrafiken i Sverige genom att Skånetrafiken får det samordnade ansvaret. (News Øresund)

Läs mer: Tätare turer över Öresund i samband med förslag om att Skånetrafiken tar över det operativa ansvaret för tågtrafiken till Köpenhamn