Intervju med Kirse Junge-Stevnsborg – Dansk chef uppskattar den svenska kulturens öppenhet inför att samverka

Två nya utställningar öppnade på Malmö Konstmuseum i juni. Chefen, danska Kirse Junge-Stevnsborg, är mycket nöjd med resultatet. Hon ser bland annat fördelar med det svenska sättet att samverka kring att utveckla utställningar och ett bredare kulturutbud. Och att fokus ligger på att göra konsten tillgänglig för fler.

Det är en ljummen junidag. Malmö Konstmuseum har just slagit upp dörrarna för två nya utställningar. Den ena utställningen rymmer utvalda verk från museets samling, som består av 40 000 olika verk. Målningar, skulpturer, möbler och konsthantverk från 1500-talet fram till nutid har placerats stilhistoriskt i områden utifrån de olika epokerna.

– Utställningen har byggts upp kronologiskt, men vi har också, tillsammans med bland annat forskare, konsthistoriker och författare, utarbetat flera guider utifrån olika teman, berättar Kirse Junge-Stevnsborg, chef för Malmö Konstmuseum, när hon visar runt i den nyöppnade utställningen ”Samlingen”.

Det doftar färg och nylagt trägolv. Väggarna har målats i starka nyanser som markerar de olika epokerna och besökarna kan ta en av de många informationsbroschyrerna och följa ett temaspår genom utställningen.

– Den tidigare samlingsutställningen öppnade för snart 50 år sedan, så det fanns ett behov av att förnya och utveckla sättet vi visar verken på, säger Kirse Junge-Stevnsborg och berättar att de har samarbetat med den danska utställningsarkitekten Anne Schnettler.

Kirse Junge-Stevnsborg kommer själv från Danmark och har arbetat på flera danska och svenska museer och konstinstitutioner. Hon har tidigare varit chef för Gävle Konstcentrum och Den Frie Udstillingsbygning i Köpenhamn och var som kurator med om att öppna Dunkers Kulturhus i Helsingborg.

(News Øresund – Thea Wiborg)

Læs hele interviewet på News Øresund