Intervju med Anders Gustafsson: Om tre veckor tas driften av Öresundstågen över av SJ Öresund AB som ökar bemanningen

Den 13 december är SJ Öresund AB ny operatör för Öresundstågstrafiken i södra Sverige och för den svenska delen av trafiken över Öresundsbron. För resenärerna hoppas vd Anders Gustafsson att den utökade bemanningen med fler tågvärdar kommer att märkas, liksom på sikt en ökad punktlighet när underhållet av tågen hålls i egen regi i den nybyggda tågdepån i Hässleholm. Om två år förs även den danska delen av Öresundstågen över till bolaget och tågen kommer då att vända vid Østerport station i Köpenhamn istället för att köra vidare till Helsingør.

Anders Gustafsson är vd på SJ Öresund AB som i december tar över driften av Öresundstågstrafiken. Foto: SJ/Cristopher Anderzon

I samband med det vanliga tidtabellsskiftet som alltid sker den andra söndagen i december får Öresundstågen i år en ny operatör. Efter att ha vunnit upphandlingen tar SJ:s dotterbolag, SJ Öresund AB, över driften och underhållet av den svenska delen av trafiken. Planeringen är i full gång och vd Anders Gustafsson ser flera fördelar för resenärerna framöver.
– Det kommer till exempel att bli en utökad bemanning ombord i form av fler tågvärdar, vi byter uniformer vilket gör det synligt och på sikt kommer det att märkas i form av att det ställs höga krav på städning. Vi kommer att börja underhålla fordonen i den nya Hässleholmsdepån samtidigt som vi tar över trafiken så på lite sikt kommer det att leda till ett bättre underhåll. Vi kommer också att börja servera igen på tågen, om det inte blir nya restriktioner. Det blir servering från vagn på resor utanför Skåne, säger han.

Den utökade bemanningen innebär att närmare 100 nya tågvärdar har rekryterats och utbildningen av dem pågår för fullt.
– Vi har haft ett jättebra söktryck, det är delvis en följd av corona skulle man kunna säga. Det är rätt många personer inom servicenäringen, flyg och liknande som har sökt sig till oss. Sen har vi även haft några avhopp utifrån coronasituationen. Det har varit en enklare process än normalt, men fortfarande rätt utmanade. Det svåraste nu är utbildningen, säger han och fortsätter:
–  Vi har haft mycket mindre utbildningsgrupper och har inte kunnat ha utbildning i trafik, det blir helt och hållet stationärt. Där har vi tillsammans med beställarna utökat så att vi har tillgång till två fordon som står stationärt på depån i Hässleholm där vi kan utföra utbildning. Vi har haft samma utmaning med städpersonal och underhållspersonal där vi måste ha mindre grupper och jobba mycket med att personer inte ska träffa varandra. Om man får en smittspridning kan det då isoleras till ett mindre antal.

De flesta tågvärdar som jobbar på Öresundstågen idag har valt att följa med över till SJ Öresund AB, medan situationen har varit lite annorlunda när det gäller driftsledning eftersom den samtidigt har flyttats från Malmö till Hässleholm. Driftsledning är den funktion som styr fordon och personal i trafik samt tillhandahåller information till resenärer och som är bemannad dygnet runt.
– Det var rätt många som på grund av pendlingen har valt att inte följa med, säger Anders Gustafsson.

Den nya underhållsdepån i Hässleholm som invigdes i våras tog SJ Öresund över vid halvårsskiftet och de har sedan dess arbetat med att bygga upp reservdelslager, anskaffat verktyg, tagit fram rutiner och utbildat personal. För driften av depån har SJ Öresund ett partnerskapsavtal med norskägda Mantena. Sammantaget kommer SJ Öresund att ha 600 anställda plus drygt 100 personer via Mantena och ytterligare några städleverantörer, uppger Anders Gustafsson.

Öresundståg på Öresundsbron. Foto: News Øresund

Det pågår sedan en tid tillbaka renovering av Öresundstågen vilket gör att fordon tas ur drift under perioder. Hur ser ni på tillgången till fordon nu, är det tillräckligt?
– Vår bedömning i nuläget är att det ska gå. Det är många fordon som är borta för olika typer av åtgärder, men samtidigt är det en lite reducerad trafik nu, säger Anders Gustafsson.

Det är inte bara utbildningen av personalen som har påverkats av coronapandemin. Det finns även osäkerhet i ersättningsmodellen utifrån de nya förutsättningar som följt med bland annat minskat resande, berättar Anders Gustafsson.
– Det är ett avtal som innehåller både produktionsersättning och en stor del rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen är bland annat baserad på antalet viserade biljetter, vilket påverkas direkt eftersom antalet resenärer minskat drastiskt. När det gäller andra typer av rörlig ersättning är det bland annat kopplat till punktlighet, med begränsad trafik är det lättare att upprätthålla hög punktlighet, och kundnöjdheten, där är det svårare att veta hur den påverkas om till exempel vår personal behöver bära munskydd som nu över bron till Danmark. Det har tillkommit en massa effekter som ingen riktigt vet hur de kommer att slå, säger han, och uppger att det finns diskussioner med uppdragsgivarna om sådana frågor.

Om två år, i december 2022, kommer SJ Öresund AB att ta över även den danska delen av Öresundstågstrafiken över sundet enligt ett avtal mellan Region Skåne och DSB. Det är ett arbete som bolaget kommer att fokusera mer på framöver. Bland annat ska bemanningen diskuteras, men säkert är att de kommer att behöva anställda fler lokförare och tågvärdar, säger Anders Gustafsson. Det finns även några praktiska frågetecken kring trafiken då sträckningen som tågen kör samtidigt förändras så att tågen ska vända vid Østerport station i Köpenhamn och inte köra vidare på Kustbanan hela vägen till Helsingør som idag.
– Det finns en del infrastrukturutmaningar hur man ska hantera tågvändningarna, säger han.

På grund av rådande restriktioner är det inte möjligt att ha aktiviteter som samlar folk den 13 december när SJ Öresund tar över trafiken, men dagen kommer ändå att uppmärksammas och den är efterlängtad, menar Anders Gustafsson.
–  Det är en tidpunkt som vi är många som har sett fram emot under en längre tid. Jag jobbade med anbudet också och vi är några stycken som har varit med sedan dess. Det ska bli otroligt häftigt, säger han.

(News Øresund – Jenny Andersson)

 

Öresundstågen

Öresundstågssystemet är ett samarbete mellan sex sydsvenska trafikbolag och danska Trafik-, Bygge- og Bolisstyrelsen. Tågen bemannas idag av DSB och Transdev, där den svenska delen av trafiken tas över av SJ Öresund AB i december 2020. Avtalstiden för SJ Öresund AB löper från december 2020 till 2028 med option på ytterligare två år.

Öresundståg AB ägs av Region Skåne, Blekinge, Kronoberg, Västra Götaland, Halland och Kalmar län. Ett avtal mellan Transport- og Boligministeriet och Region Skåne innebär att ansvaret för Öresundstågstrafiken på dansk sida ligger hos Skånetrafiken från 2022.

Öresundstågen olika operatörer
2000 – 2009   SJ och DSB
2009 – 2011   DSB First
2011 – 2015   Veolia Transport och DSB
2015 – 2020   Transdev (namnbyte) och DSB
2020 – 2022   SJ Öresund och DSB
2022 – 2028   SJ Öresund