Inkomstgapet mellan män och kvinnor minskar i Sverige

Kvinnors medianinkomst är fortfarande 18 procent lägre än mäns. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Mellan år 2005 och 2016 ökade svenska kvinnors medianinkomst med 25 procent och svenska mäns med 19 procent. Det innebar att kvinnor år 2016 hade en medianinkomst som utgjorde 82 procent av männens, jämfört med 78 procent år 2005. Det visar ny statistik från SCB.

Statistiken visar medianvärdet för den sammanräknade inkomsten, som för män och kvinnor tillsammans ökade med 22 procent under den undersökta perioden. År 2016 var medianförvärvsinkomsten 309 000 kronor om året.

Män har högst inkomst i åldrarna 42-51 år, medan kvinnorna är en aning äldre när de tjänar som mest: 43-52 år. (News Øresund)