Hållbarhetsrapporter i media

Øresundsinstituttet har tagit fram fyra hållbarhetsrapporter under hösten 2023 på uppdrag av Sparbanken Skåne. Rapporterna i media:

Rapidus: Långt kvar för byggsektorn i klimatpåverkan

World in property: Så många fastighetsbolag har en hållbarhetsansvarig

Miljö & utveckling: Nu kartläggs kommunernas hållbarhetsarbete

Aktuell hållbarhet: Sparbanken Skåne: Så ser hållbarhetsarbetet ut i Skåne