ESS datacenter flyttar till Danmarks tekniske universitet

ESS datacentral flyttar till Danmarks tekniske universitet nästa år. Foto: Anna Palmehag/Mulvany/News Øresund

Den danska delen av den blivande materialforskningsanläggningen European Spallation Source, ESS Data Management and Software Centre (DMSC) som det officiellt heter, flyttar från Copenhagen Bio Science Park, Cobis, till Danmarks tekniske universitets (DTU) campus i Lyngby, norr om huvudstaden. Det meddelar DTU:s prorektor Rasmus Larsen på DTU:s hemsida. Anledningen till flytten är är att DMCS:s hyreskontrakt löper ut nästa år, och att det är platsbrist på Cobis när BioInovation Institute växer. Flytten påbörjas i februari nästa år och ska vara klar i april.

I dag jobbar runt 35 personer i DMSC, som bland annat levererar tjänster och lösningar för att utföra vetenskapliga experiment. De kommande åren förväntas nästan en fördubbling av personalstyrkan. ESS meddelar på sin hemsida att ”närvaron på en prestigefylld akademisk institution som DTU kommer att berika samarbetet mellan ESS och Danmark, värdland för ESS tillsammans med Sverige.” Fackklubben har tidigare protesterat mot flytten och skickat brev till ledningen där de pekat på att det redan i dag är lång restid mellan DMSC i Köpenham och ESS i Lund och att det kan bli svårt att behålla kompetent personal vid en flytt till Lyngby som ger en ökad restid till den blivande forskningsanläggningen i Lund. (News Øresund)

Läs mer: ESS datacenter i Köpenhamn måste flytta när BioInnovation Institute växer