Gårdsfisk satsar på att bli Sveriges största producent av fisk – genom uppfödning på land

En av lokalerna där Gårdsfisk föder upp fisken. Foto: News Øresund

Det skånska företaget Gårdsfisk har redan idag förnyat det traditionella jordbruket genom att föda upp hållbar fisk i befintliga lantbrukslokaler på land. Nyligen anslöts en första gård till konceptet och målet är att tio externa gårdar ska anslutas till Gårdsfisks kontraktsuppfödning innan året är slut – och på sikt att bli Sverige största producent av fisk.

Under sensommaren 2013 köpte Mikael Dessalles och Johan Ljungquist en förfallen gård i Tollarp utanför Kristianstad – gården stämde in på de två kriterierna att den skulle vara billig och nära E22:an. De två hade tidigare träffats via ett gemensamt projekt i Lund då Johan var marinbiolog och Mikael civilingenjör. Tillsammans trodde de på idén att skapa ett helt nytt sätt att föda upp fisk på. Genom att föda upp fisken i bassänger i lador och sedan utnyttja restprodukterna till gödsel på åkrarna runt omkring där foder till fiskarna kommer att odlas föds fisken upp i ett cirkulärt system som är både hållbart och närproducerat.
– Vi insåg att det finns ett enormt behov av att göra något bättre. Hur man utnyttjar haven och miljön idag handlar till stor del om livsmedel. När vi hade listat all problematik landade vi i att vi behöver ett cirkulärt tänk och att landsbygden har ett behov av nya näringsgrenar – och där skulle fisken passa bra in, berättar grundarna Mikael och Johan.

Genom olika typer av ekonomiskt stöd, exempelvis i form av landsbygdsstöd, hade de från att de köpte gården 18 månader på sig att se till att det fanns fisk att sälja. För att hålla sig inom budgetramarna tog Mikael och Johan bara ut lön under en månad, trots att det var budgeterat för det under hela perioden och de både sagt upp sig från sina befintliga jobb. De byggde själva om gården totalt med hjälp av prylar från Blocket och konkursauktioner. Samtidigt började de undersöka vilka fiskarter som var lämpliga att föda upp, de valde tilapia (säljs under varumärket Rödstrimma) och clarias. Förutom att de fungerar bra som matfiskar så växer de snabbt, de är robusta vilket gör att ingen medicinering krävs och de kan leva på ett växtbaserat foder.

Gårdsfisk satsar på att bli Sveriges största producent av fisk – genom uppfödning på land

Mikael Dessalles och Johan Ljungquist, grundare av Gårdsfisk. Foto: News Øresund

I takt med att gården stod klar ökade intresset för verksamheten.
– Först skulle vi bara skapa jobb till oss själva, men efterhand började Gårdsfisk växa fram med kontraktsuppfödning och externa gårdar. Då attraherade vi riskkapital, säger Johan.

Även lokala Ica och Coop fick snabbt upp ögonen för den landuppfödda fisken och beställde var sin stororder.
– De gillade vår modell och insåg att det var intressant för dem. De har ju fått mycket hårdare krav på sig och tuffare att sälja fisk. Då insåg vi att det var dags att satsa – antingen skulle det gå väldigt bra och i värsta fall skulle vi ha en gemensam sommarstuga med fiskuppfödning, säger Mikael.

Och satsningen gick hem. Idag har Gårdsfisk sex heltidsanställda och tre deltidsanställda och fisken säljs i de flesta större butikskedjor över hela landet och serveras på ett flertal restauranger. Nyligen anslöts den första gården som är knuten till Gårdsfisk genom kontraktsuppfödning och intresset från gårdar runt om i Sverige, men även internationellt, är stort.
– Det finns ett enormt intresse. Många ser trenderna med att äta mindre rött kött. Man vill inte investera i den typen av verksamheter nu, men samtidigt vill man bevara traditionen med djuruppfödning, säger Johan och berättar om ett informationsmöte i höstas då 160 lantbrukare dök upp för att höra mer om fiskuppfödningen.

Fortfarande kvarstår utmaningar i form av att få fiskuppfödningen att räknas som vilket annat jordbruk som helst. Man har kommit en bit på vägen, exempelvis godkändes fisken som ett jordbruksdjur ifjol vilket förhoppningsvis leder till att stöd från lantbruksfonden kan delas ut även till denna typ av verksamhet.
– Ett viktigt steg ligger i regeluppdateringar. De regler som finns måste börja följa verksamheten. Det ligger inte på kommunen, utan på nationell nivå, säger Mikael.

– Vi har fått bra hjälp från kommunen och den skånska länsstyrelsen. De har sett att denna satsning kan leda till nya jobb och tillväxt på landsbygden och försöker pusha uppåt mot Jordbruksverket och riksdagen, säger Johan.

Mikael och Johan hoppas att tio gårdar är anslutna till Gårdsfisk vid årets slut.
– Då hade vi haft 15–20 procent av den svenska produktionen, men ändå bara 0,5 procent av svensk konsumtion. Så det är väldigt mycket fisk som kan plockas hem till den svenska marknaden, säger Mikael och lyfter fram potentialen av internationella samarbeten.

– Vi har sett ett stort intresse från danska lantbrukare – de har ju samma utmaningar som lantbrukarna i Sverige. Totalt sett har över 50 länder visat intresse för vår verksamhet, så det finns en internationell marknad men vi vill vara väl etablerade på hemmamarknaden först innan vi tar det steget, säger Johan.

(News Øresund – Sofi Eriksson)