Forskare vill att vi använder det redan byggda mer effektivt

Inför en fyrstegsprincip i samhällsbyggandet där nybygge utgör det fjärde och sista steget. De tre första stegen bör handla om att använda mindre yta, dela på ytor och att ge andra byggnader en ny funktion. Det menar Kristina Mjörnell, adjungerad professor i byggnadsfysik på Lunds Tekniska Högskola och affärs- och innovationsområdeschef för hållbara städer och samhällen på statliga forskningsinstitutet RISE.

Tidigare fanns det ett mer enkelriktat fokus i fastighetsbranschen på att minska koldioxidutsläppen, men nu har många företag tagit stora kliv i arbetet med såväl social, ekonomisk som ekologisk hållbarhet, menar Kristina Mjörnell, forskare och med lång erfarenhet av att arbeta med hållbara samhällen.
Med de senaste årens pandemi, krig och extrema väderhändelser har dessutom arbetet med minskat resursanvändande och klimatanpassning fått ett ökat fokus.

– Vi kan ju inte förlita oss på att det går att köpa material och produkter från andra världsdelar och transportsystemen funkar inte på samma sätt längre. Vi har faktiskt en brist på råvaror. Det leder till en helt annan medvetenhet i branschen, säger hon.

Det stora skiftet som fastighetsbranschen står inför menar Kristina Mjörnell är att tänka nytt kring vad och hur vi väljer att bygga. En modell som hon har varit med att ta fram, och som bygger på Trafikverkets fyrstegsprincip för hållbar infrastrukturplanering, handlar om att se över ytanvändandet för bostäder, lokaler och olika typer av verksamheter.

Läs intervjun på News Øresund