Svenska konsumenter allt mer optimistiska

April var en bra månad för detaljhandeln och de svenska hushållen ser allt mer positivt på sin egna ekonomi. Totalt sett steg barometerindikatorn, som är en summering av flera branschers samt de svenska hushållens syn på utvecklingen, med 0,8 enheter. Det visar siffror från SCB:s konfidensindikator. 

Konfidensindikatorn för hushållen steg i april jämfört med förra månaden. Den största orsaken till den positiva utvecklingen är att hushållen ser mer positivt på sin egen ekonomi. Att hushållens ekonomi upplevs som god syns även i konfidensindikatorn för detaljhandeln som steg med hela 4,4 enheter samma period och nu ligger på den högsta nivån sedan i september 2018.

Även tillverkningsindustrins konfidensindikator steg under april och ligger fortsatt på ett starkare läge än normalt. Indikatorn för bygg- och anlägg förblev oförändrad till följd av att de nuvarande orderstockarna är goda, men förväntningarna på framtiden drar ner den samlade bedömningen.

Danskarna har låg tro på landets ekonomi

I april steg konjunkturbarometern, som mäter den aktuella utvecklingen samt framtida förväntningar, inom industrin och tjänstesektorn i Danmark. Indikatorn för bygg- och anlägg samt detaljhandeln förblev oförändrade. Hushållens förväntningar har minskat rejält på grund av en mer pessimistisk syn på den danska ekonomin. Det visar siffror från Danmarks statistik.

Att konjunkturindikatorn för den danska industrin ökade förklaras av mindre lager och fler orderingångar. Tjänstesektorn nådde i april den högsta nivån sedan mars 2018 och uppgången beror främst på att den faktiska omsättningen ökat i värde. Detaljhandelns indikator ligger kvar på samma nivå på grund av en tillbakagång i omsättningen.

Den oförändrade indikatorn för bygg- och anlägg förklaras delvis av att allt fler företag rapporterar om arbetskraftsbrist. Även inom industrin och tjänstesektorn har andelen företag som har svårt att hitta rätt arbetskraft stigit under början av 2019.

Hushållens förväntningar, som mäts av Danmarks statistik, låg i april på 3,7. Det kan jämföras med samma månad ifjol då indikatorn var 7,1. Nedgången beror på att hushållen ser allt mindre positivt på den danska ekonomin, både idag och om ett år. Synen på familjens egna ekonomi har dock ökat.