FAKTA: Trafiken över Öresund

TRAFIK. Innan coronakrisen hade antalet personresor med bil, buss, tåg och färja över Öresund stagnerat på en nivå strax under 100 000 enkelresor per dygn. Efter ett ras på 50 procent under pandemins inledande år ökade resandet något under 2021 till i genomsnitt 53 500 personresor per dygn och under 2022 kom den stora återhämtningen till cirka 89 600 personresor per dygn. 2023 ökade antalet personresor över sundet med tio procent till i medeltal närmare 100 000 per dygn. Mest ökade resandet i tåg, plus 15,6 procent och det är nu 14,7 procent över nivån från 2019.

 

Läs mer om trafikutvecklingen även för gods, bilar och tåg i den kvartalsvisa rapporten Øresundsindex/Trafik. Senaste rapport med helårsstatistik finns här.

 

 


Om statistiken

Trafikstatistiken över personresor över Öresund tas fram inom ramen för Øresundsindex. Rapporten Øresundsindex/Trafik följer trafikutvecklingen med bil, färja och tåg över Öresund och ges ut kvartalsvis.

Antal personresor avser resor som görs med färja, tåg, buss eller bil över Öresundsbron eller mellan Helsingborg-Helsingör. Personresor över Öresundsbron med bil är estimerade siffror baserade på en genomsnittsuppskattning av antal personer för de olika fordon- och avtalstyperna.

Rapporten är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet. Faktapartner är DSB, Öresundslinjen, Skånetrafiken och Trafikverket.

 


Fakta om Öresundsbron

Den 23 mars 1991 skrev Sverige och Danmark under avtalet om att bygga en fast förbindelse över Öresund och i augusti 1995 påbörjades anläggningsarbetet. Öresundsbron blev färdig före utsatt tid och kunde invigas den 1 juli 2000 under festligheter och med livesänd Tv-bevakning. Kl. 23.00 öppnades trafiken och det första tågen och bilarna kunde rulla över bron.

Den fasta förbindelsen över Öresund består av en bro och en tunnel samt en konstgjord ö, Pepparholmen, som förbinder bron och tunneln. Förbindelsen är sammantaget 16 km lång varav tunneln och ön Pepparholm båda är omkring 4 km långa.

Öresundsbron har byggts och ägs av Öresundsbro Konsortiet som i sin tur ägs av den svenska och danska staten genom bolagen Svedab AB respektive A/S Øresund. Öresundsbro Konsortiet sköter driften av vägförbindelsen samt förvaltar järnvägsförbindelsen.

Anläggningskostnaderna för den fasta förbindelsen och de anslutande landanläggningarna ska finansieras genom brukaravgifter. Bilisterna betalar vid genomkörningen vid betalstationen medan Trafikverket och Banverket betalar ett fast årligt belopp som indexregleras för rätten att använda järnvägsspåren. Trafikverket och Banedanmark fördelar tågkanalerna samt kräver in avgifter från tågoperatörerna.