Den gemensamma arbetsmarknaden och nya infrastruktursatsningar diskuterades på danskt-svenskt nätverksmöte

Omkring 60 deltagare från Öresundsregionens näringsliv, akademi och offentlig sektor deltog på årets dansk-svenska nätverksmöte på Sveriges ambassad. Den gemensamma arbetsmarknaden, nya infrastruktursatsningar över Öresund och klimatomställningen var samtalsämnen under torsdagseftermiddagen.

Den 6 oktober arrangerades Øresundsinstituttets årliga dansk-svenska nätverksmöte på den svenska ambassaden i Köpenhamn. Kulturen kommer att spela en viktig roll i framtiden i Norden, för fred, interaktion och samarbete. Lawen Redar (S), tredje vice ordförande i kulturutskottet i Sveriges riksdag, lyfte fram kulturens roll i den nordiska demokratin när hon inledningstalade under kvällen. Lise Bach Hansen, chef för livelitteratur på Det Kongelige Bibliotek i Danmark, instämde och framhävde Danmarks och Sveriges historiska gemensamma kulturarv.

En nordisk renässans var ambassadörens summering efter presentationen av årets upplaga av State of the Region. Øresundsinstituttets senioranalytiker Anna Palmehag gav en förhandsversion av årets rapport som kartlägger Öresundssamarbetet. Ökat resande efter pandemin, nya infrastrukturplaner över Öresund och transitavtal som säkrar resor över gränsen i kristider är några exempel som lyftes. Rapporten kommer att finnas tillgänglig nästa vecka.

Läs hela texten på News Øresund