Danska regeringen: Höghastighetståg bör avlasta framtidens ökade trafikträngsel

Damarks Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen holder åbningstale i Tivoli Hotel & Congress Center i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten ‘Mobilitet for fremtiden’. Foto: News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen

En ökad trängsel på knappt 150 procent i Danmarks storstäder under de kommande tolv åren betyder att kollektivtrafiken kommer få en allt viktigare roll i framtiden. Ny teknologi inom bilindustrin, såsom självkörande och förarlösa bilar, kommer göra att även bilen får en viktigare roll. Det är några av slutsatserna i en ny rapport som Danmarks transportminister Ole Birk Olesen (Liberal Alliance) presenterade under tisdagen.

För ett drygt halvår sedan tillsatte Danmarks transport-, byggnads-, och bostadsminister, Ole Birk Olesen, en oberoende expertgrupp för att undersöka hur framtidens utmaningar inom trafikområdet ska bemötas på bästa sätt. Expertgruppens entydiga slutsatser är att trafiken och trängseln kommer öka på de danska vägarna i framtiden. Framförallt i storstäderna.

Bilister i landets fyra största städer, Köpenhamn, Århus, Odense och Aalborg, kan komma att spendera upp till 149 procent mer tid i bilköer. För de som reser mellan förorter och storstäderna kan tiden öka med 101 procent. I landet i genomsnitt kan bilister komma att spendera 61 procent mer tid i trafiken.

Expertgruppen har också tittat på den teknologiska utvecklingens betydelse för hur vi transporterar oss. De drar slutsatsen att självkörande och förarlösa bilar inte kommer avlasta vägnätet – de kan snarare öka trängseln. För att möta utmaningarna förslår expertgruppen att vägnätet byggs ut och att man satsar på höghastighets- och pendeltåg som effektivt kan transportera folk in och ut ur städerna.

Även om ny teknologi inte kommer minska trängseln pekar rapporten på att automatisering och digitalisering är två viktiga faktorer för hur vi kommer transportera oss i framtiden. Därför understryker Ole Birk Olesen att nya teknologiska möjligheter i samspel med nya affärsmodeller kan revolutionera framtidens mobilitet:

– Det utvecklas redan nu nya affärsmodeller inom transportsektorn. I kombination med automatisering och digitalisering har de potential att förändra vårt transportsystem, sade han under konferensen i tisdags.

De nya affärsmodeller som ministern hänvisar till är bland annat samåknings- och uthyrningstjänster som GoMore, samt förarlös kollektivtrafik. När det kommer till ny teknologi kan så kallad platooning bli viktig. Platooning är när två eller fler lastbilar kopplas ihop digitalt, så att endast föraren i den första lastbilen behöver köra. Resten av konvojen följer helt enkelt efter förarlastbilen på kort avstånd med hjälp av sensorer och digital kommunikation.

(News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen)