Utökade gränskontroller vid svenska hamnar och flygplatser

Från och med den 2 juli har den återinförda svenska gränskontrollen utökats till ytterligare sju hamnar samt fem flygplatser i mellersta och södra Sverige. Beslutet har tagits av polisen efter att regeringens vid sitt senaste beslut gett polisen mandat att genomföra kontroller på andra platser ”i syfte att kunna differentiera bland resenärer mellan asylsökande, ekonomiska migranter samt potentiella terrorister och andra brottslingar”. Det uppger polisen i ett pressmeddelande.

– När Sverige återinförde gränskontroll hösten 2015 var situationen annorlunda med ett markant flöde av migranter över främst Öresundsbron och färjetrafiken i Södra Sverige. Bedömningen nu är att hotbilden delvis ser annorlunda ut än tidigare. Utifrån regeringens bedömning ser Polismyndigheten behov av att ha möjligheten till att genomföra kontroller även på andra platser säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen vid Noa, i en kommentar.

Kontrollerna av bil- och tågtrafik vid Öresundsbron, vid stationen i Hyllie samt av färjetrafiken i hamnarna i Trelleborg, Malmö, Helsingborg, Göteborg och Varberg ska fortsätta. Samtidigt betonar polisen att omfattningen och lokaliseringen av kontrollerna alltid ska anpassas för att bemöta hoten mot den allmänna ordningen och inre säkerheten ”utan att i onödan inkräkta på den fria rörligheten”.

Beslutet om den utökade gränskontrollen gäller som längst till den 11 november även vid följande hamnar och flygplatser: Ystad hamn, Karlshamns hamn, Karlskrona hamn, fyra hamnar i Stockholms län, Malmö Airport, Skavsta flygplats, Landvetter flygplats, Bromma flygplats samt Arlanda flygplats. (News Øresund)