Trendbrott – antalet personer som flyttar från Danmark till Sverige ökar

Fler flyttlass går från danska delen av Öresund till den svenska delen. Foto: News Øresund

Under det tredje kvartalet 2018 ökade antalet personer som flyttar från den danska delen av Öresundsregionen till den svenska med 24,5 procent jämfört med samma period föregående år. De senaste två åren har flyttlassen från Danmark till Skåne blivit färre, men den senaste statistiken visar på ett tydligt trendbrott. Det visar statistik från Ørestat.

Under det tredje kvartalet 2018 ökade antalet utflyttade från Östdanmark till Skåne från 339 till 422 personer jämfört med samma kvartal 2017. Under de senaste fem åren är detta den näst högst noterade kvartalssiffran, och en återhämtning sedan bottennivån 2015 är tydlig. Siffrorna är fortfarande långt ifrån rekordåren i mitten av 00-talet, då som mest 1228 personer lämnade Danmark för Sverige under tredje kvartalet 2006, men ett trendbrott går att urskilja.

Nästa månad släpper Örestat sin årsstatistik över antalet flyttar över sundet. Genom denna går det även att tydligare se vilka grupper som gör flyttar mellan länderna. Den danska kronan ökade i värde gentemot den svenska kronan under 2018, och med de senaste årens stigande bostadspriser i Köpenhamnsområdet verkar nu allt fler nyttja möjligheten att få mer bostad för pengarna på den svenska sidan av sundet. (News Øresund)